SCHIEDAM | Ontwikkelcombinatie Schieveste, OCS, kan aan de slag. De periode waarin belanghebbenden beroep tegen het bestemmingsplan Schieveste kunnen aantekenen, liep op 17 juli af. Er is geen beroep aangetekend bij Raad van State. Daarmee treedt het bestemmingsplan officieel in werking en is dan onherroepelijk. OCS zal op de locatie Schieveste uiteindelijk circa 3.000 woningen realiseren. Naar verwachting gaat eind 2025 de eerste paal de grond in.

De gemeente Schiedam start met de voorbereidingen voor de nieuwbouw op de strook tussen de Schievesteweg en Parallelweg. Oude kabels en leidingen worden verwijderd, nieuwe kabels en leidingen gaan de grond in. Ook moeten nog verschillende onderzoeken plaatsvinden. De nieuwe woningen worden aangesloten op een Ondergrond Afvalsysteem, OAS, waarvoor de gemeente ook maatregelen in de grond moet treffen. Het bouwrijp maken van de locatie neemt ruim anderhalf jaar in beslag. 

Ontwikkelcombinatie Schieveste, bestaande uit Dura Vermeer, VolkerWessels Vastgoed, Van Omme & De Groot en Synchroon, meldde zich in 2018 aan bij de gemeente Schiedam met plannen om op Schieveste een hoogwaardig woonmilieu te creëren. De ideeën van de ontwikkelcombinatie sluiten goed aan bij de visie van de gemeente Schiedam. Eind 2025 start OCS met de bouw van de eerste circa 1.200 woningen. Dit bouwvlak bevindt zich tussen het DCMR-pand en het Lentiz Life College. 

Een kans voor iedereen

Wethouder Antoinette Laan stelt dat de gemeente nu kan doorpakken. “In heel Zuid-Holland moeten er tot 2040 zo’n 240.000 nieuwe woningen bij komen en ook Schiedam staat voor een fikse woningbouwopgave. We maken van de groei een kans voor iedereen. Het woonmilieu zoals OCS dat gaat ontwikkelen, vormt een welkome aanvulling op het huidige woonaanbod. Er is een goede mix aan studentenhuisvesting, middel dure en vrije sector appartementen. Schieveste wordt een woonlocatie met goede verbindingen en een prachtige buitenruimte waar het prettig toeven is. We laten hiermee zien dat we in Schiedam alle uitdagingen in goede afstemming weten aan te pakken om mooie resultaten zoals Schieveste te realiseren.”

Doortastende aanpak

Guus de Groot is namens Ontwikkelcombinatie Schieveste verheugd over de doortastende aanpak van het gemeentebestuur om het bestemmingsplan snel te repareren. “Met dit onherroepelijk bestemmingsplan verwachten we binnen afzienbare tijd te kunnen starten met de realisatie. Beleggers tonen zich al enthousiast over de plannen.”

https://www.schieveste.nl/

De gemeente Schiedam en Ontwikkelcombinatie Schieveste tekenden op 29 september 2021 de overeenkomst voor aankoop van de grond op Schieveste waarop de eerste circa 1.200 woningen zijn voorzien. Eind 2021 trad ook het bestemmingsplan Schieveste in werking. Daarop zijn beroepsschriften ingediend, waarover Raad van State begin mei 2023 oordeelde dat de gemeente het bestemmingsplan op drie onderdelen moest herzien. Dat is daarop snel en in goede afstemming met de bezwaarmakende partij gebeurd. De gemeenteraad kon al een maand later, op 30 mei 2023, het gewijzigde bestemmingsplan Schieveste vaststellen. Tegen dit bestemmingsplan zijn geen bezwaren ingediend en hierdoor kan Schieveste van start.


Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen