De heren Van der Plas (Maasdelta), Van Dijk (bewoners klankbordgroep) en Boeters (VBBM)

Maasdelta neemt sloopbesluit voor Jacob Catsstraat, Constantijn Huygensstraat en Roemer Visscherstraat

MAASSLUIS | Na enkele jaren van voorbereiding en overleg, heeft Maasdelta Groep het sloopbesluit genomen voor de 57 huurwoningen aan de Jacob Catsstraat 1-32, Constantijn Huygensstraat 2-11 en Roemer Visscherstraat 1-15 in Maassluis. De bewoners kunnen na de sloop terugkeren naar hun nieuwe woning op de locatie of ervoor kiezen naar elders te verhuizen. Op maandag 2 oktober 2017 organiseerde Maasdelta een voorlichtingsavond, om de bewoners te vertellen wat er gaat gebeuren.

In eerste instantie wilde Maasdelta de woningen renoveren. Na diverse onderzoeken bleek echter dat sloop en nieuwbouw de enige reële duurzame optie is. Zo staan de niet onderheide woningen behoorlijk scheef en liggen deze te laag ten opzichte van het straatprofiel. Dit zijn de hoofdredenen waarom Maasdelta besloot dat het niet verantwoord is om nog grote investeringen in de woningen te doen. De afgelopen jaren werkte Maasdelta de plannen in overleg met een klankbordgroep van bewoners uit, om deze zo goed mogelijk op hun wensen af te stemmen. De klankbordgroep blijft bij de verdere invulling betrokken.

Voorlichtingsbijeenkomst
Op maandag 2 oktober organiseerde Maasdelta een voorlichtingsbijeenkomst voor de huurders over het sloopbesluit. Zij kregen uitleg over de herhuisvestingsregeling, die samen met de klankbordgroep en de Vereniging Bewoners Belangen Maassluis (VBBM) is vastgesteld. In de herhuisvestingsregeling is opgenomen met welke zaken de bewoners de komende tijd te maken krijgen en welke rechten en plichten zij hebben, waaronder een verhuiskostenvergoeding. Ook lichtte Maasdelta de planning van verhuizing, sloop en nieuwbouw toe. Verder werden de verkaveling en het ontwerp van de nieuwe woningen gepresenteerd. Uiteraard was er ook gelegenheid om vragen te stellen.

Wat is het plan
Er worden in totaal 57 huurwoningen gesloopt en 64 vergelijkbare sociale huurwoningen teruggebouwd. Het bestemmingsplan is gereed. Het ontwerp van de nieuwe woningen bestaat op dit moment uit schetsen en wordt nog verder uitgewerkt. Medio 2018 vraagt Maasdelta de omgevingsvergunning bij de gemeente aan. Het plan voldoet aan de parkeernormen. Er worden extra parkeerplaatsen toegevoegd bij de koppen van enkele blokken aan de Jacob Catsstraat en Roemer Visscherstraat en aan de Constantijn Huygensstraat.

Uitvoering in twee fasen
Hoewel het sloopbesluit voor alle drie straten genomen is, vindt de uitvoering in twee fasen plaats. De sloop en nieuwbouw van de woningen aan de Jacob Catsstraat en Constantijn Huygensstraat is in 2019 gepland. De betreffende bewoners verhuizen in het eerste kwartaal van 2019 naar de wisselwoningen. Vanaf het tweede kwartaal starten de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden. De bewoners kunnen naar verwachting begin 2020 naar de nieuwe woningen terugkeren. De bewoners van de Roemer Visscherstraat zijn in het eerste kwartaal van 2020 aan de beurt om naar de wisselwoningen te verhuizen. Vanaf het tweede kwartaal vindt sloop en nieuwbouw plaats. Naar verwachting begin 2021 worden ook deze woningen opgeleverd.

Bouwimpressie

sfeerimpressie Jacob Catsstraat

sfeerimpressie Roemer Visserstraat

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  3 oktober 2017 at 23:30

  Sloopbesluit voor de Jacob Catsstraat,
  Tijn is Constant niet in H(j)uygen staat.
  Visscher gaat hopen
  dat na het slopen,
  er een mooie Roeme(r)n-wijk ontstaat!