© www.maassluis.nu - Blankenburgtunnel

Spreek je uit over de Blankenburgtunnel

Natuurmonumenten is ervan overtuigd dat de Blankenburgtunnel niets oplost, maar wel veel kapot maakt. Daarom zou de weg niet aangelegd moeten worden. Maar als de weg er toch zou komen, dan moet deze in ieder geval zo goed mogelijk worden ingepast om schade aan natuur en landschap zo veel mogelijk te voorkomen. In het Ontwerp Tracébesluit wordt die optimale inpassing nog lang niet bereikt. Zelfs voorstanders van een nieuwe weg, zoals de ANWB, zijn ervan overtuigd dat de inpassing beter kan en moet.

Natuurmonumenten roept samen met andere natuur- en bewonersorganisaties iedereen op hier een ‘zienswijze’ in te dienen tegen de huidige plannen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel.

Jouw persoonlijke toevoeging is daarbij van grote waarde. Vul daarom het veld ‘Tenslotte wil ik u vertellen dat’ in. Dit maakt dat iedere zienswijze apart wordt gelezen en behandeld.

Je kunt de zienswijze tot dinsdag 10 november 23.59 uur indienen. Daarna zullen wij ze verzamelen en er zorg voor dragen dat ze bij het ministerie terecht komen. Wil je na die tijd of zelf een zienswijze indienen? Dit kan via de website van de Rijksoverheid. De sluiting is donderdag 12 november.

Achtergrond

Natuur- en bewonersorganisaties strijden al jarenlang tegen de komst van de omstreden Blankenburgtunnel. Deze tunnel bedreigt het unieke landschap, de natuur en recreatie in Midden-Delfland, de groene long van twee miljoen Randstedelingen. In 2013 werd de keuze voor de Blankenburgtunnel vastgelegd in een Structuurvisie. Hierop kwam een recordaantal reacties binnen die de minister op riepen om van deze keuze af te zien. Helaas heeft minister Schultz haar plannen toch doorgezet. De zesbaans Blankenburgtunnel is dwars door het bijzondere natuurgebied de Rietputten, het eeuwenoude cultuurlandschap van de Aalkeetpolders en het Oeverbos en vlak langs het populaire Volksbos gepland. De conceptplannen voor deze aanleg van de weg staan in een Ontwerp Tracébesluit dat op 24 september 2015 door minister Schultz ondertekend werd en nu ter inzage ligt. Op basis van de reacties die hierop binnen komen, kunnen de plannen nog aangepast worden. Dit is de laatste kans om de minister op te roepen haar plannen voor de Blankenburgtunnel te heroverwegen!

Noodzaak is discutabel

De noodzaak van de Blankenburgtunnel is discutabel, omdat de files waarvoor de weg een oplossing zou moeten vormen niet zullen ontstaan. Uit cijfers van het Ministerie zelf blijkt dat het verkeer al sinds 2005 niet meer groeit. En dat de stagnatie van deze groei in Zuid-Holland zelfs nog sterker is dan elders in het land.

Optimale inpassing nog lang niet bereikt

Wij zijn er dus van overtuigd dat de Blankenburgtunnel niets oplost, maar wel veel kapot maakt. Daarom zou de weg niet aangelegd moeten worden. Maar als de weg er toch zou komen, dan moet deze in ieder geval zo goed mogelijk worden ingepast om schade aan natuur en landschap zo veel mogelijk te voorkomen. In het Ontwerp Tracébesluit wordt die optimale inpassing nog lang niet bereikt. Zelfs voorstanders van een nieuwe weg, zoals de ANWB, zijn ervan overtuigd dat de inpassing beter kan en moet.

Alle stukken van het Ontwerp Tracébesluit kun je hier lezen.

Bedreiging voor natuur, landschap en recreatie

De teleurstelling bij Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH), de Midden-Delfland Vereniging en vele bewoners hierover is groot. De minister dóet alsof de Blankenburgtunnel ingepast wordt in het landschap, terwijl dit ontwerp nog altijd een grote bedreiging vormt voor natuur, landschap en recreatie in Midden-Delfland, de groene long van twee miljoen Randstedelingen.

Bron: website van Natuurmonumenten www.natuurmonumenten.nl/blankenburgtunnel/spreek-je-uit-tegen-de-blankenburgtunnel

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    3 november 2015 at 20:09

    ”ME LA NIE tunnel graven,je krijgt SCHULT(Z) VAN be-HAEGEN!”