Stil
 
vandaag
4 mei
herdenken wij
in herinnering
uit overlevering
hoe het was
wie er streed
wie er ging
 
vandaag
4 mei
beseffen wij
dat ondanks
het gemis
de geschiedenis
hoe kwetsbaar
vrede is
 
vandaag 
4 mei
koesteren wij
onze vrijheid
in dankbaarheid
voorbij de pijn
door 2 minuten
stil te zijn
 
Marleen Opschoor
Stadsdichter MaassluisStadsdichter Marleen Opschoor

Stadsdichter Marleen Opschoor

MARLEEN OPSCHOOR | Stadsdichter | Schrijft op uitnodiging en op eigen initiatief over Sluise zaken |