Winkelcentrum Koningshoek ondergaat vanaf september een flinke renovatie. Het centrum van 20.000 m2 wordt flink aangepakt. Daarnaast wordt het uiteindelijk ook nog eens met maximaal 8.000 m2 uitgebreid. Dat maakt eigenaar Wereldhave bekend.

In de komende twee jaar worden zowel het interieur als de passages gemoderniseerd en vernieuwd. Hierbij moet worden gedacht aan nieuwe puien en lichtere plafonds. Ook de looproute wordt aangepast, zo worden er een aantal niet-gebruikte passages afgesloten en andere juist verbreed. Uiteindelijk is het doel de renovatie om het centrum aan te passen aan de wensen van de huidige consument.

Om de overlast voor ondernemers en bezoekers tot een minimum te beperken wordt de renovatie gefaseerd uitgevoerd. Eind 2015 wil Wereldhave de renovatie afgerond hebben. Daarna kan worden begonnen met de uitbreiding van het winkelcentrum aan de Uiverlaan-zijde en de Van Beethovenlaan-zijde.

Basbooister

Basbooister