de zwaksten in de Oekraïense samenleving: ouderen, gehandicapten, Roma

MAASSLUIS | Een week vóór kerst brachten bestuursleden namens Stichting AK een werkbezoek aan Beregszász, een zusterstad van Maassluis in West-Oekraïne, met als doel de verspreiding van voedselpakketten te coördineren, die zijn gefinancierd uit de Actie Kerstgroet 2016.

Helaas constateerden zij dat de situatie steeds nijpender wordt voor de mensen uit de doelgroep, die bestaat uit de zwaksten in de Oekraïense samenleving: ouderen, gehandicapten, Roma, etc. De armoede onder hen is schrijnend en blijft toenemen.

30-12-ak-in-oekraine-2

 

Het ouderdomspensioen en de uitkeringen blijven ver achter bij de almaar stijgende kosten van levensonderhoud. Gemiddeld bedragen de pensioenen en uitkeringen omgerekend ca. 43 euro! Afhankelijk van het aantal gezinsleden kun je hiervan hooguit voor 2 weken voedsel en wat medicijnen kopen. Dit betekent dat je de rest van de maand maar moet zien te overleven!

De pas begonnen winter zorgt voor nog een groot probleem: brandhout, als vanouds de goedkoopste brandstof, wordt steeds schaarser en duurder. De vraag naar hout groeit sterk in verband met de hoge gasprijs. De armen worden hierdoor dubbel getroffen, want stookhout is voor hen nu helemaal onbereikbaar!

30-12-ak-in-oekraine-1

 

Gelukkig kon Stichting AK voor een aantal mensen de nood weer voor even verlichten. Er werden dit jaar 2600 voedselpakketten verspreid in de regio Beregszász. Dit was mede mogelijk door de gunstige wisselkoers. Het verschil tussen de “sterke” Euro en de zwakke lokale valuta wordt immers steeds groter. De dankbaarheid die mensen tonen als je ze bezoekt is overstelpend en maakt je verlegen. De verhalen die je hoort maken je triest en beschaamd als je je eigen situatie vergelijkt met die van hen.

In verband met de schaarste aan brandhout kostte het Stichting AK grote moeite om een hoeveelheid hout aan te kopen, waarmee 20 gezinnen kunnen worden geholpen. Helaas ontbreekt het AK aan financiën om nog meer mensen te helpen, want de vraag is groot. Met eigen ogen zagen de Maassluizers hoe ouderen noodgedwongen de hele dag met hun jas aan in huis zitten of in bed liggen. En de strenge vorst in moet in januari en februari nog komen!

Als u helpen wilt, kunt u een gift overmaken voor brandhout. Zie www.stichtingak.org voor meer informatie. Uw gift is fiscaal aftrekbaar. Hartelijk dank!

Tot slot wil Stichting AK wil graag iedereen hartelijk bedanken die financieel, of door zich op andere wijze in te zetten, de Actie Kerstgroet 2016 tot een succes heeft gemaakt.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt