MAASSLUIS | A.s. vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober staan de collectanten van Stichting AK bij de supermarkt van Hoogvliet in Koningshoek om geld in te zamelen voor de Actie Kerstgroet 2019.                   

Stichting AK is een Maassluise vrijwilligersorganisatie die humanitaire hulp verleent aan de allerarmsten in en rond de stad Beregszász, een zusterstad van Maassluis in het westen van Oekraïne. De groep allerarmsten bestaat vooral uit ouderen, werklozen en gehandicapten.

De collecte bij Hoogvliet is de eerste in een serie van 5 weekenden, waarin wordt gecollecteerd voor de Actie Kerstgroet. Voor het eerst kunt u nu ook met uw smartphone of pinpas doneren!

► Volgend weekend staan de collectanten bij Jumbo in de Lange Boonestraat.

Kijk voor meer informatie op : www.stichtingak.org

Gepensioneerden in Oekraïne zijn bijzonder arm. Er zijn ca. 12 miljoen gepensioneerden, waarvan 8 miljoen moeten zien rond te komen van 42 euro per maand. Het gemiddelde pensioen bedraagt 60 euro, maar het basisvoedselpakket kost 81 euro. E.e.a. geldt ook voor gehandicapten, arbeidsongeschikten en overige uitkeringstrekkers.

© Stichting AK

© Stichting AK

Uit de opbrengst van de Actie Kerstgroet worden tot de rand gevulde boodschappentassen gefinancierd voor de allerarmsten in en rond Beregszász. Deze voedselpakketten worden in de loop van december bij de doelgroep bezorgd. Bestuursleden en vrijwilligers van de stichting doen hier persoonlijk aan mee.

De arme ontvangers waarderen deze geste bijzonder vanwege het persoonlijk contact met de mensen uit Nederland. Het betekent voor hen een lichtpunt in de donkerste periode van het jaar. De Kersttijd is daarvoor dan ook bij uitstek het juiste moment. De dankbaarheid die je ontmoet bij deze bezoekjes zijn goud waard en hartverwarmend!

Stichting AK

Stichting AK

Vrijwilligersorganisatie voor humanitaire hulpverlening in Oekraïne
| Gevestigd in Maassluis.
| Werkgebied Transkarpatië, grenzend aan Hongarije
| Doelgroep is de allerarmsten,
met name ouderen, gehandicapten, grote gezinnen, langdurig werklozen, staatlozen, Roma zigeuners, etc.

█ Bankrekeningnummer NL10 INGB 0000 246 123 t.n.v. Stichting AK