Goed nieuws!
WATERWEG | Op 15 februari is de Stichting Urgente Noden Waterweg (SUN Waterweg) gestart. SUN Waterweg is een samenwerkingsverband tussen professionele hulp- en dienstverleners, de drie gemeenten en donateurs. De gemeenten dragen de kosten voor de personele inzet (coördinator). De donateurs (fondsen, kerken, bedrijfsleven, particuliere initiatieven) verstrekken de giften voor de mensen in nood.

Kan jouw cliënt door welke oorzaak dan ook de eindjes niet meer aan elkaar knopen en ontstaat er daardoor urgente nood? Als medewerker van een professionele hulp- of dienstverlenende of maatschappelijke organisatie kun jij een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage.

Het bestuur van SUN Waterweg
Arjan Korthout, voorzitter
Guido Antunes, secretaris
Sjaak Sprong, penningmeester
Han Boxma, bestuurslid
Hugo Mulder, bestuurslid

Aanvragen kunnen worden ingediend via het aanvraagformulier op de website

www.sunwaterweg.nl

Heb je nog vragen, neem dan contact op met de coördinator van SUN Waterweg, via

info@sunwaterweg.nl

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt