Leegstand opgelost, bron van ellende gecreëerd

MAASSLUIS | Wat velen al voorspelden, is waar gebleken. Door het Tehuis voor Zeelieden in te zetten als hotel voor Oosteuropese arbeidsmigranten, is midden in het Stadshart een bron van ellende gecreëerd. De buurt heeft regelmatig overlast van een deel van deze bewoners. Er is sprake van een alcohol-drugs-herrie probleem voor de buurt. Dit beeld staat in schril contrast met wat korpschef Wietske Muller afgelopen dinsdag in een bijeenkomst met de gemeenteraad over Maassluis in algemene zin meldde:

“Er is extra aandacht voor de sociale problematiek. Verwarde personen, alcoholisme, mishandelingen en overlast door de jeugd. Ter voorkoming van polarisatie en escalatie blijf de politie met iedereen in gesprek.”

Overdag lijkt het op deze plaats redelijk rustig omdat de meesten dan werken, maar de rest van de tijd is er overlast.

Enkele observaties van oprecht bezorgde Maassluizers die er wonen of regelmatig komen:

 • Loop je op de Wip, dan ben je al stoned van die lui die daar buiten staan te blowen.
 • In de reguliere horeca wordt een gedoogbeleid afgesproken, maar dit loopt de spuigaten uit.
 • Kijk in het weekend maar eens welke rotzooi er wordt gedumpt op de Stadhuiskade.
 • Het is bepaald geen visitekaartje voor Ervaar Maassluis.
 • Bij het Bankje van Koos is in het weekend na middernacht zoveel overlast dat de directe omgeving daardoor niet kan slapen.
 • ’s Avonds staan ze hard pratend op straat bier te zuipen.
 • Als je er wat van zegt wordt je bedreigd. Er lopen agressieve types tussen.
 • Er zijn 2 mensen in Maassluis die de gemeente in hun zak hebben en daarom wordt hier gedoogd, wat in de horeca niet mag.
 • Stadswacht doet er niks aan.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

13 Reacties

 1. peter beste
  24 oktober 2018 at 07:49

  huismeester aanstellen

  • TLPETER
   25 oktober 2018 at 00:02

   Is een mogelijkheid, één met autoriteit.
   Zo mogelijk een brede HARRY

 2. Hans
  20 oktober 2018 at 11:48

  …. Er iets van vinden valt al snel in de categorie ‘Polarisatie’ …. Om te beginnen, haal het woord Zeelieden maar van de gevel.

 3. TLPETER
  20 oktober 2018 at 11:43

  Niet te geloven!
  Zie:

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-221614.html

  Omwonende zullen zeker bezwaar gaan maken.
  B&W Maassluis op zijn best!

  Verleende vergunningen:

  Drank- en Horecawet

  Tehuis voor zeelieden, Wip 1, exploitatievergunning (02-10-2018) alle postcodes

  rechtsmiddelen
  Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.
  Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedshalve is vereist, kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

 4. Ronald Slakkenvaart
  20 oktober 2018 at 11:30

  Malipaard heeft er een mooi pand van gemaakt…en zal vast, ook niet blij zijn met “overlastgevende” bewoners aldaar….Malipaard kennende ben ervan overtuigd dat hij er alles aan zal doen “overlastgevenden” eruit te gooien….(mochten deze er ook zijn?)hetgeen misschien minder makkelijk is dan vaak gedacht wordt…en de vergelijking trekken met een cafe t.o.v.een appartementen complex…slaat nog kant nog wal.
  OORDEEL NIET OP WAT “SLECHTS” GESCHREVEN STAAT….Het hoeft niet de waarheid te zijn ! Of heeft u dit alles ook ervaren ?
  En allemaal oordelen op basis van wat hier geschreven staat, vind ik verbazingwekkend. Hebben omwonenden al de overlast bij de politie gemeld ?
  (ik ben een omwonende en heb nimmer last van hun ondervonden…dit alles bevreemd mij daarom dan ook) Heeft de politie het pand waar schijnbaar drugs wordt gebruikt/gedeald al in het vizier ?

  • TLPETER
   21 oktober 2018 at 09:54

   Het blijft vreemd dat er
   Drank- en Horecawet vergunningen Verleend!

 5. Ronald
  20 oktober 2018 at 01:06

  Hier hoor ik van op….na destijds te hebben vernomen, dat de eigenaar scherp zou (blijven) toezien, dat de bewoners niemand overlast zouden bezorgen…er anders direct zouden uitvliegen.

 6. Feelders
  20 oktober 2018 at 00:09

  Word net rotterdam.de buitenlanders regeren de stad met strakke hand aanpakken net als in hun eigen land.je durft Zo je dochter niet meer over straat te laten s Avonds

 7. Aad Rieken
  19 oktober 2018 at 22:41

  “Tehuis Voor Zeelieden,

  Dit Valt Niet Te Rijmen!”

 8. J. de V
  19 oktober 2018 at 22:02

  Joh, je verwacht het niet. Die gasten (en dames) werken keihard en willen in de avond wat stoom afblazen. Daar is in principe weinig mis mee en moet kunnen.

  Daarom hoort een plek als deze in de luwte en zeer zeker niet in het centrum!

  • Martin
   20 oktober 2018 at 17:06

   Er zijn meer mensen die hard werken en die hebben zich ook te gedragen.
   Laat ze dan maar stoom afblazen op een verlaten industrieterrein.

  • J. de V
   20 oktober 2018 at 17:47

   Zeker, ver uit het zicht is vele malen beter dan vlak aan de Wip

 9. Brainz
  19 oktober 2018 at 21:46

  Heeft nog lang geduurd voordat men dit heeft geconstateerd! Het mooie stadscentrum wordt verziekt op deze manier.

  Het imago loopt schade op, het is een schande voor het stadshart en zonde van al het werk wat er wordt gedaan om het centrum beter, mooier en aantrekkelijker te maken.

  Zie ook Poolse winkel(s) in de nieuwstraat, of de poolse super tegenover de jumbo. Een hele gevel zonder ook maar 1 woord Nederlands en onleesbare teksten.

  Verloedering, tegen alle verwachting en wensen in. Ik vind het oprecht zonde en echt jammer dat dit maar gewoon zo wordt geaccepteerd!