Gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ligt ter inzage


MAASSLUIS  | Het college van B&W heeft op 11 december 2018 ingestemd met de conceptwijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Maassluis. De gewijzigde APV ligt van 20 december 2018 tot en met 31 januari 2019 ter inzage.

Gedurende deze periode kan iedereen schriftelijk een zienswijze over de APV-wijziging indienen bij het college van B en W, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Maassluis is de belangrijkste verordening van de gemeente op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Regelmatig wordt de APV geactualiseerd om aan te sluiten bij wetswijzigingen en ontwikkelingen in de rechtspraak.

Doel van verschillende wijzigingen is vereenvoudigen van de regelgeving en verminderen van de administratieve lasten voor de inwoners en ondernemers. Zo wordt de meldingsprocedure voor het organiseren van een feest op eigen terrein of een straatfeest (0-evenement) en het aanvragen van een ontheffing sluitingstijden (‘verlaatje’) vereenvoudigd. Daarnaast wordt het aantal aan te vragen ‘verlaatjes’ verhoogd van 5 naar 8 per jaar.

Ook wordt het mogelijk om containers vergunning- en meldingsvrij op de openbare weg te plaatsen voor maximaal 30 dagen. Daarnaast hoeven instellingen die zijn opgenomen in het jaarlijkse collecte- en wervingsrooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving) voortaan geen vergunning meer aan te vragen.

Om het vestigingsklimaat voor ondernemers te verbeteren en ondermijnende criminaliteit te bestrijden komt er een vergunningplicht voor door de burgemeester nader aan te wijzen gebouwen, gebieden en/of activiteiten op momenten dat daar aanleiding voor is. Bij ondermijning worden  boven- en onderwereld met elkaar verweven door legale structuren te gebruiken voor criminele activiteiten. Deze mogelijkheid wordt in de APV opgenomen uit voorzorg, om snel te kunnen handelen en vanwege de preventieve werking ervan.

In de nieuwe APV verandert de regelgeving voor het parkeren van kampeermiddelen, te koop aangeboden voertuigen en reclamevoertuigen. De mogelijkheid om campers en andere recreatievoertuigen voor onbepaalde tijd te parkeren wordt verruimd van de maanden juli en augustus naar de periode juni tot en met september. Om anderzijds de parkeerdruk te verlagen wordt het te koop aanbieden van voertuigen op de weg en het parkeren van reclamevoertuigen verboden.


Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt