ook toen al de link met het boek 1984 van George Orwell – Big Brother is watching you

MAASSLUIS | Verzet tegen de overheid is van alle tijden. Toen de automatisering nog in haar allereerste fase was, vond een volkstelling plaats waartegen verzet kwam. Het is met de kennis van nu opvallend hoe ‘makkelijk’ er met deze telling werd omgegaan. Veel persoonlijke informatie werd ter goeder trouw ingevuld.

In onderstaand artikel van het Historisch Nieuwsblad lees je een beschouwing op die tijd en de privacy aspecten.

 

 

Het verzet tegen de Volkstelling van 1971

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema