door De Nieuwe Wind

De Nieuwe Wind een netwerkorganisatie waarin diverse mensen bewogen samenwerken om beweging te brengen in de wereld van wonen en huren.

KAPELLE | Het UBO register bij de KvK wordt binnenkort actief. Niet alleen bedrijven zijn verplicht. Ook iedere stichting of vereniging moet vóór 27 maart 2022 hun UBO ingeschreven hebben. Wat een UBO is en waarom dit belangrijk is, lees je in dit artikel.

UBO’s (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met meer dan 25% van de aandelen in een bv. Of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof. Een organisatie kan één of meer UBO’s hebben.

►Organisaties moeten vóór 27 maart 2022 hun UBO’s ingeschreven hebben.

Het UBO-register maakt de UBO’s inzichtelijk, en draagt zo bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld. Sommige gegevens van UBO’s in het UBO-register zijn openbaar en sommige zijn niet openbaar.

Wanneer ben je een UBO?

Je wordt aangemerkt als UBO als je voldoet aan één of meer van de volgende kenmerken:

  1. Je hebt recht op meer dan 25% van het vermogen van je organisatie
  2. Je hebt meer dan 25% stemrecht
  3. Je hebt op een andere manier zeggenschap, maar bent géén bestuurder

Zijn geen van deze belangen van toepassing?

Bij verenigingen en stichtingen zijn automatisch de bestuurders van de vereniging/stichting de UBO’s. Deze mensen vallen in de categorie hoger leidinggevenden, en kun je op basis daarvan aanmerken als UBO’s van de vereniging/stichting. Dit zijn dus alle mensen die als statutair bestuurder van je organisatie in het Handelsregister ingeschreven staan. Je schrijft ze dan niet in op basis van een belang, maar omdat ze de functie van bestuurder hebben. Dit komt vaak voor bij verenigingen met een ANBI-status.

Inschrijven vóór 27 maart
Als je besloten hebt wie de UBO’s in de vereniging of stichting zijn, ga je over tot het inschrijven van deze personen. In de praktijk zullen alle bestuursleden als UBO moeten worden aangemerkt. Dan is het zaak om de UBO’s te gaan inschrijven. Dit doe je in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Volg deze link voor meer informatie.

Ad de Man

Ad de Man

Ad de Man | Nederland brede berichtgeving