De levering vanuit Abengoa Bioenergy aan Ocap kan in gevaar te komen door de stankoverlast van het chemiebedrijf in Europoort. Abengoa is producent van bio-ethanol en de tweede bron van CO2 voor Ocap. CO2 wordt geleverd aan glastuinders ter bevordering van de groei van hun teelt.

OCAP levert zuivere CO2 aan ondernemers in de glastuinbouw. Deze CO2 komt vrij bij de productie van waterstof bij Shell in de Botlek en bij de productie van bio-ethanol bij Abengoa in Europoort en zou anders worden uitgestoten in de atmosfeer. OCAP levert deze CO2 via een transportleiding en een uitgebreid distributienet. Tuinders besparen hierdoor zo’n 115 miljoen m3 aardgas per jaar. Hun jaarlijkse CO2-uitstoot wordt daardoor met zo’n 205.000 ton verminderd. Dit levert een unieke winst op voor zowel het milieu als voor de glastuinbouw.

Vanwege aanhoudende klachten over stank heeft Milieudienst Rijnmond (DCMR) het bedrijf tot 20 augustus de tijd gegeven om de stankoverlast te beperken. Daarna zal een dwangsom van €100.000 per overtreding worden opgelegd. Het chemiebedrijf heeft bezwaar aangetekend. Het is nu aan de rechter om te beslissen wat er verder moet gebeuren.

De dwangsom mag twintig keer worden geïnd, tot een maximum van €2 miljoen is bereikt. Als het probleem dan nog niet is opgelost, dan zal DCMR vervolgstappen overwegen. Er is sprake van een overtreding als er bij DCMR vijf klachten binnen acht uur binnenkomen, en als een medewerker van de milieudienst het zelf ook ruikt. De laatste drie overtredingen dateren van 31 juli, 8 augustus en 18 augustus, laat een woordvoerster van DCMR weten.

D66 van Maassluis wil sowieso dat Abengoa wordt stilgelegd tot er geen stankoverlast meer is. Het bedrijf heeft vorig jaar ook al enkele maanden stilgelegen om maatregelen te nemen, maar dat blijkt nu onvoldoende. De stank is afkomstig van gist dat tijdens het productieproces van bio-ethanol wordt toegevoegd.

Voor Ocap lijken de gevolgen op dit moment beperkt. „Of de gevolgen groot of klein zijn, hangt af van de periode van het jaar”, reageert Ocap-woordvoerder Robert-Jan Pabon. „We zijn nu over de top van het groeiseizoen heen en CO2 wordt minder belangrijk voor de telers. Er komt binnenkort een punt waar we het kunnen redden met Shell alleen.”

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt