Staatssecretaris Jetta Klijnsma in gesprek met de verschillende partijen (linksboven wethouder Mario Stam, rechts Tetsje Oelen van ProNovaCollege en Desiree Curfs van Stroomopwaarts MVS)


 

© Stroomopwaarts

WATERWEG | Staatssecretaris Jetta Klijnsma is op 22 februari bijgepraat over een sluitende aanpak. Staatssecretaris Jetta Klijnsma bracht een bezoek aan het ProNovaCollege in Schiedam, Zij heeft hier met een aantal scholen, de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Stroomopwaarts, een werkgeversvertegenwoordiging en het UWV gesproken over hoe kwetsbare jongeren van school naar werk begeleid kunnen worden.

Mario Stam, wethouder werk en inkomen Schiedam, vertegenwoordigt de gemeenten: “De aanpak van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam voorkomt dat we jongeren in een hokje plaatsen en gaat juist uit van kansen”.

Samenwerking is het sleutelwoord in deze sluitende aanpak. Alle partners hebben een rol om uitval te voorkomen en leerlingen te begeleiden naar werk. “Elkaars taal leren spreken en kennis delen tussen de verschillende partijen zoals de scholen en Stroomopwaarts is belangrijke opbrengst van het gezamenlijke project”, aldus Mario Stam.

Begeleiding naar werk start al op school
Al in 2014 heeft het ProNovaCollege, school voor praktijkonderwijs, aangegeven dat het nauwer wil samenwerken met de gemeenten, de werkgevers en het UWV. Het doel is jongeren vanuit het Praktijkonderwijs te ondersteunen bij het zoeken, vinden en behouden van werk. Zij mogen zonder startkwalificatie aan het werk. Zij horen tot de groep jongeren die moeite hebben hun plaats op de arbeidsmarkt te vinden.

In samenwerking met de gemeente Schiedam is toen een pilot gestart. Daar is Stroomopwaarts bij aangesloten en vervolgens zijn in de periode 2016-2017 de zogenoemde “doorstroomtafels” gestart. Speciaal aan deze doorstroomtafels is dat die gehouden worden als de leerling nog op school zit. Het ProNovaCollege (en andere scholen die leerlingen hebben met mogelijke afstand tot de arbeidsmarkt) kijken samen met Stroomopwaarts, Startpunt Go en het Steunpunt Jongeren wat een goed vervolgtraject is: doorleren of werken. Als het beter is dat een leerling gaat werken, gaat een coach met de leerling en ouders in gesprek: welke kant wil hij of zij op en welke hulp heeft hij/zij daarvoor nodig.

Samenwerking ondernemers en Stroomopwaarts voor duurzame plek op de arbeidsmarkt
Wanneer de jongere een indicatie voor een zogenoemde garantiebaan krijgt, begeleidt Stroomopwaarts de leerling nog voor de afronding van de opleiding samen met de scholen. Belangrijk is dat jongeren ook onder de aandacht worden gebracht van ondernemers. In 2016 is dit o.a. samen met de wethouders van de drie gemeenten gebeurd in de pilot “Iedereen doet Mee”. Deze aanpak heeft meerdere enthousiaste deelnemers een garantiebaan opgeleverd.

Investeren in jongeren terwijl ze nog op school zitten is een bewuste keuze van de gemeenten, waardoor deze jongeren niet tussen wal en schip vallen”, aldus Desiree Curfs. Ook geeft zij het belang van een goede voorbereiding aan: “Het is belangrijk jongeren alles mee te geven voor een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Dat kunnen we bieden binnen het Werkleerbedrijf van Stroomopwaarts.”

Belang van de werkbedrijven voor kwetsbare jongeren
“De infrastructuur van werkbedrijven zoals die van Stroomopwaarts blijven van essentieel belang voor kwetsbare jongeren”, aldus Jetta Klijnsma.

Voor jongeren met een arbeidsbeperking die extra steun en begeleiding nodig hebben, is het werken in een garantiebaan bij een reguliere werkgever niet altijd mogelijk. De Rijksoverheid heeft daarom per 1 januari 2017 besloten dat gemeenten verplicht beschut werk moeten aanbieden voor deze specifieke doelgroep.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt