Ontwerpwatervergunning voor verbreden viaduct in en langs Vlaardingervaart

DELFLAND | Het college van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft ingestemd met de ontwerpwatervergunning voor het verbreden van het viaduct KW11. Dit viaduct maakt onderdeel uit van de Blankenburgverbinding.

De Blankenburgverbinding is een project van Rijkswaterstaat dat de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg met elkaar verbindt.

De verbreding van het viaduct vindt plaats in de Vlaardingervaart en de kering langs de Vlaardingervaart. Als waterbeheerder heeft het waterschap de taak ervoor te zorgen dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor het watersysteem en de waterveiligheid. Het consortium BAAK dat de Blankenburgverbinding aanlegt, heeft daarom namens Rijkswaterstaat een watervergunning aangevraagd bij Delfland voor de verbreding.

© airview – Het viaduct

Nu het college van Delfland ermee heeft ingestemd, kan de ontwerpwatervergunning door Rijkswaterstaat conform de geldende procedures worden bekendgemaakt in Staatscourant en regionale dag-, nieuws- en huis-aan-huisbladen


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt