De fractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 51 R.v.O. over de verkeerssituatie rond De Hooftzaak, aan de P.C. Hooftlaan. Het college van B&W heeft de vragen als volgt beantwoord

De hoofdvraag luidde: “Bent u het met ons eens dat verkeersveiligheid en toegankelijkheid bij de ingang van de Hooftzaak snel verbetering behoeft, zeker met het oog op de doelgroep die de Hooftzaak regelmatig bezoekt?”

Wij begrijpen uw zorgen. In het gesprek met De Hooftzaak hebben we aangegeven dat wij begrijpen dat er wensen bestaan om het gebied rondom De Hooftzaak anders in te richten, zodat de situatie duidelijker wordt en de toegankelijkheid wordt verbeterd. Daarbij zijn voorstellen gedaan om op de korte termijn enkele aanpassingen door te voeren die hieraan een wezenlijke bijdrage leveren. De maatregelen liggen op grondgebied van de gemeente en derden en de maatregelen kunnen worden uitgevoerd, zodra hiervoor toestemming is gegeven door derden. Bij de wens voor volledige afsluiting van de ventweg, danwel verplaatsen van de aansluiting is aangegeven dat dit een vrij ingrijpende verandering is, die nu niet opportuun is, maar welke qua idee kan meegenomen worden in de ontwikkelingsvisie van de P.C.Hooftlaan.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt