© Escape - Voorlopig ontwerp nieuwe inrichting Mareplein / Wagenstraat

Het college van Maassluis heeft ingestemd met een voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het parkeerterrein aan de Wagenstraat, ook wel bekend onder de naam Marelplein. In dit voorlopig ontwerp is rekening gehouden met wensen en eisen waaraan het plein zou moeten voldoen.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de route van de PC Hooftlaan naar de Wagenstraat veiliger en aantrekkelijker moet worden voor fietsers en voetgangers. Daarbij zorgt de ontwikkeling van de Vlietlocatie in Sluispolder-West ervoor dat de huidige weekmarkt op de Boogertstraat op termijn naar een nieuwe locatie zal moeten verhuizen. Daarom is rekening gehouden met de inpassing van de weekmarkt; het plein biedt daar ruimte voor.

Het uitgangspunt is dat eenzelfde hoeveelheid parkeerplaatsen beschikbaar moet zijn en blijven. En de aanleg van stille klinkers in de Marelstraat en de Korte Boonestraat kan een verbetering van de geluidsituatie realiseren rondom het Marelplein.

De uitvoering vindt echter naar verwachting niet eerder dan in 2016 plaats en vindt plaats na het herstel van de kade langs de Goudsteen.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu