[ foto: Veel menselijke belangstelling tijdens de feestelijke in ingebruikname in september 2018 ]

Sluis belangrijk voor de vismigratie en natuurlijke ontwikkeling

MAASSLUIS | Uit de tellingen die gisteravond in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland en de vrijwilligers van de Monstersche sluis bij de sluis werden gehouden blijkt dat de vissen ook blij zijn dat de sluis weer geopend is.

De rinketten van de sluis werden door de sluiswachters zodanig geopend dat er een (zoete) waterlokstroom werd gecreëerd waar de diverse visjes op af kwamen. Toen het nog licht was zwommen de eerste glasaaltjes naar binnen. Terwijl het volgens de deskundigen toch echt donker moet zijn voordat een en ander op gang komt…

Naast de glasaaltjes werden nog meer beschermde vissoorten geteld zoals drie doornige stekelbaars, botjes, zwartbek gondels en winde.

Bert de Reuver, voorzitter van de Stichting Monstersche Sluis is trots dat de opening van de sluis bijdraagt aan een belangrijke natuurontwikkeling zodat de visjes weer kunnen opgroeien in de binnenwateren van Midden Delfland en omstreken. De tellingen bij de sluis zullen regelmatig plaatsvinden om een goed overzicht te krijgen over de vismigratie en het herstel van het natuurlijk evenwicht.


 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu