Acht vrijwilligers uit de Vogelbuurt en de Burgemeesterswijk zijn sinds vorige week van start gegaan met Buurtpreventie. De eerste ronde werd gelopen met burgemeester Koos Karssen, wethouder Arnold Keijzer, de politie en het team van Handhaving en Toezicht.

De bewoners die meedoen gebruiken een deel van hun vrije tijd om het veiligheidsgevoel in de wijk te vergroten. Om dit te bereiken lopen zij in tweetallen op wisselende dagen en in herkenbare kleding door de wijk.

Buurtpreventen signaleren bijzonderheden en problemen in de wijk. Waar nodig geven ze dit door aan de juiste instanties. De buurtpreventen krijgen steun van de politie gedurende de uren dat zij door de wijk lopen. Het is de bedoeling dat buurtpreventie in komende jaren in meerdere wijken zal worden gerealiseerd.

Basbooister

Basbooister