MAASSLUIS | Lezer André Vermeulen deelt onderstaande boodschap met als doel een leefbare wereld te waarborgen voor komende generaties,

Nederland staat op een kruispunt. Met de Tweede Kamerverkiezingen in zicht, liggen belangrijke keuzes voor die de koers van onze samenleving zullen bepalen. Kiezen we voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen, of voor een samenleving waarin ongelijkheid toeneemt?

In een tijd waarin burgers zich zorgen maken over het gebrek aan sociale rechtvaardigheid, is het onze plicht om te streven naar een samenleving waar financiële zorgen niet langer het leven van mensen beheersen. Een mogelijke stap in die richting is het opleggen van beperkingen aan de prijsstijgingen van huur en energie.

Daarnaast is wonen een fundamenteel recht. Laat onze politici aan de slag gaan voor een toekomst waarin iedereen een betaalbare woning kan vinden. Ondertussen tikt de tijd door voor onze planeet. De klimaatcrisis is een urgent probleem en een test voor ons rentmeesterschap. Een nieuwe regering dient dan ook vastberaden actie te ondernemen om een leefbare wereld te waarborgen voor komende generaties.

Verder is het van belang dat onze volksvertegenwoordigers zich inzetten voor een gezondheidssysteem zonder financiële belemmeringen, waarbij de vrees voor hoge kosten geen obstakel mag vormen om de benodigde zorg te verkrijgen.

Met verantwoordelijkheid als onmisbare leidraad, is dit het moment om te kiezen voor een toekomst waarin solidariteit en duurzaamheid hand in hand gaan.

André Vermeulen.

De rubriek ‘Ingezonden’ leent zich voor het delen van de eigen mening, idee of observatie dan wel zorgpunt. Of onze redactie het eens is met het gestelde is niet relevant. De schrijvende lezer wil mede-inwoners bereiken om wellicht zo gelijkgestemden te vinden. Wij staan qua plaatsing neutraal tegenover de inhoud van ingezonden stukken. De onderwerpen die relevant geacht worden, krijgen een plaats in onze rubriek Ingezonden. Wij behouden het recht stukken te weigeren. [Zelden zullen wij weigeren tenzij de inhoud aanstootgevend is volgens ons klankbordteam. ] Zie onze pagina: kopy

Redactie

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud