© PR - Hoe zit het met de voorzieningen op het gebied van Zorg en Welzijn, 
Werk en Inkomen en Jeugd 

De Adviesraad Samenlevingszaken vergadert op woensdag 29 oktober 2014 in het stadhuis van Maassluis. De vergadering begint om 16.00 uur en is openbaar. Inwoners van Maassluis zijn van harte welkom.

Op de agenda staat onder andere een discussie over hoe inwoners die behoefte hebben aan voorzieningen op het gebied van Zorg en Welzijn, Werk en Inkomen en Jeugd op een goede en integrale manier kunnen worden geholpen. Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente namelijk verantwoordelijk voor meer taken op deze terreinen. De agenda met toelichting is te vinden op de website van de gemeente Maassluis, via www.maassluis.nl/adviesraad-samenlevingszaken.

Inspreken
Niet-leden van de Adviesraad kunnen bij aanvang van de vergadering inspreken op de onderwerpen die op de agenda staan. Tijdens de behandeling van deze onderwerpen tijdens de vergadering kunnen zij niet het woord voeren. Insprekers kunnen niet het woord voeren over personen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt