Vreemde Vogels?, Ech(t) Nie(t)
 
         De Rotgans is een Pestvogel
         een Ooievaar is Nimmer-zat.
      Zilvermeeuw was liever Goudhaan
      de Mantelmeeuw heeft kou gevat.
 
        Met Jan van Gent is er wat Loos
         hij mist zijn maat al hele poos.
      De Huismus zit steeds op zijn nest
        en vindt het thuis maar al te best.
 
           De Struisvogel voert politiek
             Parelduiker werd juwelier.
          Dank je de Koekoek zei de Kip
         ik wil nog niet naar de poelier.   
 
           De Merel en de Nachtegaal
          zijn muzikaal fluitend vocaal.
          Rietzanger, Rietgors, Karekiet
        die kunnen niet zonder het riet
 
         Roodborstje tikt tegen het raam
              de Kanarie is een hele Piet.
          als zangers zijn ze vakbekwaam
         je weet niet wat je hoort en ziet.
 
          Adelaar, Buizerd, Pauw en Raaf
              ze zijn allemaal even braaf.
            Havik?, Kievit, Patrijs, Parkiet
           zingen allen het hoogste lied.
 
            De Leeuwerik en Lepelaar
          vinden sommige mensen naar.
            En de Flamingo en de Fuut;
         vinden mensen soms al te bruut.           
 
        De IJsvogel heeft het nooit koud
        een Hooly-‘Gans’ gaat in de fout.
          En Papegaai en Vlaamse-gaai
      die hebben niets weg van een Kraai.
 
       Voor Koolmees en de Pimpelmees
           zijn Rupsen niet te versmaden.
       En voor de Zwaluw en de Spreeuw
        is schuilplaats insect aan te raden.
 
         De Brilduiker zoekt naar zijn bril
             Duif bekijkt het vanaf zijn til.
          Een Kwartel is Oost-Indisch doof
           Ekster is graag op glinster-roof.
 
               Vogel-vrij zijn ze gevlogen
         met Kraaienmars en Zwanenzang.
            Lijster en de Goudvink zitten…
          op Vinkentouw met nesteldrang.
 
         Grutto, Meerkoet, Winterkoning
            krijgen allen mijn bekroning.
 
                          Aad Rieken.
De rubriek ‘Ingezonden’ leent zich voor het delen van de eigen mening, idee of observatie dan wel zorgpunt. Of onze redactie het eens is met het gestelde is niet relevant. De schrijvende lezer wil mede-inwoners bereiken om wellicht zo gelijkgestemden te vinden. Wij staan qua plaatsing neutraal tegenover de inhoud van ingezonden stukken. De onderwerpen die relevant geacht worden, krijgen een plaats in onze rubriek Ingezonden. Wij behouden het recht stukken te weigeren. [Zelden zullen wij weigeren tenzij de inhoud aanstootgevend is volgens ons klankbordteam. ] Zie onze pagina: kopy

Redactie

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud