De VSP is geschrokken van een rapport waaruit duidelijk wordt dat er een tekort is aan woningen voor ouderen. Volgens het rapport, opgesteld door de raad voor de leefomgeving (Rli), wordt dat tekort de komende tien jaar alleen maar groter. Kwetsbare groepen, ook mensen met een beperking, dreigen daardoor in de knel te komen. 

De VSP wil dat er in Maassluis extra aandacht wordt gegeven aan woningen voor senioren. Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Bovendien hebben ze vaak geen andere keuze, als gevolg van het beleid van het kabinet. Dat is erop gericht is steeds minder mensen een plek te geven in een verzorgings- of verpleeginstelling. Dat beleid moet bijdragen aan de bezuinigingen.
Om te voorkomen dat mensen hierdoor in de problemen komen, moeten in Maassluis voldoende woningen geschikt zijn en geschikt gemaakt kunnen worden voor bewoning door ouderen, ook als ze een lichamelijke beperking hebben. Volgens de raad voor de leefomgeving is er voor 40 procent van de ruim 200.000 bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen geen plaats meer. Ook tienduizenden patiënten die in behandeling zijn bij de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en gehandicapten dreigen tussen wal en schip te vallen. De raad voor de leefomgeving stelt dat de overheid dit beleid alleen kan uitvoeren als er ook geschikte zorgwoningen zijn.
Volgens de VSP moet dat ook in Maassluis goed geregeld worden. Daarom verzet de VSP zich ook tegen de voorgenomen sloop van het wooncomplex “De Vliet” voordat er voldoende vervangende, passende huisvesting is voor de ouderen die er nu wonen.
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Post, Jan
    3 februari 2014 at 16:17

    Hoewel de huidige planning aangeeft, dat de vervangende woonruimte voor de mensen die ‘De Vliet’ gedwongen verlaten moeten ten tijde van de sloop klaar zouden moeten zijn, moet maar afgewacht worden of die dan beschikbare accommodatie voor die mensen geschikt en betaalbaar zullen zijn. Politieke druk, ook t.b.v. de eventueel zonder ruimte komen te zitten clubs die thans gebruik maken van de OC is zeer wenselijk.