© Sandfirden

De VSP maakt zich grote zorgen over de milieu-effecten van het ontgassen van binnenvaartschepen na het lossen van de lading. Bij het ontgassen gooien chemicaliëntankers hun ruimen open om ladingresten te laten verdampen. Daardoor waait er geregeld – onder andere – kankerverwekkend benzeen uit de schepen over de steden welke aan het water zijn gelegen.

Bij eerdere vragen aan burgemeester en wethouders en op de website van de VSP (1 december 2013) uitte de partij hun zorg over dit gevaar voor de bewoners van het Rijnmondgebied en het milieu kunnen lezen.

In eerdere berichten van de VSP ging het over bijmengen van chemisch afval bij stookolie voor zeeschepen, waarbij het Havenbedrijf Rotterdam en/of de rijksoverheid nog steeds geen afdoende maatregelen hebben getroffen. 

Uit praktijkonderzoek van het ingenieursbureau Antea Group is gebleken dat het vergiftigingsrisico en ook het ontploffingsgevaar bij het ontgassen van schepen groter is dan altijd is aangenomen. Staatssecretaris Wilma Mansveld verwacht in juni een besluit te nemen over een ontgasverbod. De gemeente Rotterdam wil een dergelijk verbod het liefst binnen een jaar.

De VSP vraagt zich af wanneer Rotterdam en de rijksoverheid hun verantwoordelijkheid gaan nemen en het ontgassen op korte termijn helemaal geheel gaan verbieden. Of zijn en blijven de economische belangen belangrijker dan onze gezondheid?

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. 17 mei 2014 at 23:22

    Afgelopen woensdag is bekend geworden dat er een akkoord is gesloten om per 1 januari 2015 te stoppen met ontgassen aan de buitenlucht van benzeen en per 1 januari 2016 benzeenhoudende stoffen, zie: http://sargasso.nl/kort-regionaal-akkoord-ontgassen-binnenvaart/
    Daarmee is het probleem nog niet volledig verdwenen, maar er wordt een stapje gezet.