MAASSLUIS |  Op 29 september heeft de fractie van de VVD vragen gesteld ten aanzien van de voortgang en ontsluiting parkeren Sportlaan.

De VVD Maassluis heeft al eerder aangegeven dat de bouw van de sportzaal aan de Sportlaan alleen acceptabel is met een veilige en aangepaste ontsluiting en voldoende parkeergelegenheid.

Is er al meer bekend over deze plannen, zowel in fysiek als financieel opzicht en wanneer mogen we deze ontvangen?

B&W Heeft daarop het volgende geantwoord.

Aan de raad wordt, tegelijk met de beantwoording van deze artikel 51 vragen, een raadsinformatiebrief (zaak 95473) gezonden over de voortgang van het project Sportzaal Sportlaan. Daar vindt u uitgebreidere informatie terug.

In het kort gezegd komt het erop neer dat de planontwikkeling met de architect, in samenspraak met de omgeving, is gestart vanaf september 2020. Een eerste visie en schetsen zijn door de architect opgesteld. Op alle vlakken is er professionele ondersteuning om het ontwerptraject te doorlopen en in overleg met de gebruikers (Lentiz Reviuslyceum en de Basketballvereniging Green Eagles) en de meedenkgroep (dit betreft een groep van omwonenden en andere belangstellenden die zich hebben aangemeld bij de inloopbijeenkomst van januari 2020) te treden.

Wij verwachten in januari 2021 aan de raad het voorlopig ontwerp aan te bieden, inclusief verslag van het participatietraject en een financieel perspectief dat het gehele project in beeld brengt: van bouw sportzaal, inrichting openbare ruimte, en een veilige en aangepaste verkeersontsluiting binnen de door de raad gestelde kaders.

Communicatie en participatie met de omwonenden, verenigingen en bedrijven is belangrijk en
toegezegd door de wethouder.

Als aanvulling daarop: in januari 2020 is er een goed bezochte algemene inloopbijeenkomst geweest op basis waarvan de locatievariant is bepaald. Sindsdien zijn er met de gebruikers Lentiz Reviuslyceum en de Basketbailvereniging Green Eagles vele prettige en constructieve overleggen geweest. Dat heeft u mogelijk ook in de projectnieuwsbrieven kunnen lezen. Met een drietal bewonersverenigingen is tweemaal gesproken in september waar ook de architect bij aanwezig was. Mede op basis van die gesprekken zijn de voorstellen richting de eerste meedenkgroep opgesteld.

Op dinsdag 27 oktober vond de eerste digitale bijeenkomst van de meedenkgroep plaats. Dat moment markeerde de start van het ontwerp- en participatietraject met de omgeving.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt