© www.maassluis.nu - Tijdig elkaar informeren

Het college van B&W heeft het privacyprotocol vastgesteld zonder de raad daarin te kennen. In de schriftelijke beantwoording van vragen van D66 en PvdA meldt het collega dat het eind december het overkoepelend convenant gegevensuitwisseling wijkteam jeugd heeft vastgesteld. De raad had tot nu toe geen document over het privacyprotocol ontvangen.

Het is een interessante vraag waarom de raad ‘buitenspel’ hield. Dit is ons inziens een opvallende gang van zaken. Er wordt voortdurend benadrukt dat men elkaar goed en tijdig geïnformeerd houdt. Er kan ook geen sprake zijn van een haastklus op het laatste moment daar men in 2014 immers al maanden aan de transitie heeft gewerkt.

In het kader van zorgvuldigheid zal zeker ook nog moeten worden beoordeeld welke instanties adviezen hebben gegeven, welke deskundigen zijn bij de opstelling van dit protocol betrokken. Is het convenant ter goedkeuring voorgelegd aan het college beschermingpersoonsgegevens, is het protocol getoetst aan de wet? Krijgen bezoekers expliciet inzage in dit protocol bij het eerste bezoek aan het wijkteam of is het een document dat alleen maar ter interne juridische zekerstelling dient?

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt