MAASSLUIS | De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren schrijft aan de Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, over de noodzaak tot chippen van katten. Alle gemeenten ontvingen een afschrift van deze brief. Uiteindelijk zullen gemeenten dit moeten vertalen naar lokaal beleid, inclusief controle.

De NVBD:

Niemand twijfelt aan de noodzaak van het chippen van katten. Zoals de Raad van Dieraangelegenheden en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde ook aangeven in hun pleidooi voor een landelijke chipplicht, is dit van groot belang voor de volksgezondheid en het dierenwelzijn. Het systeem om honden te registreren is er al en kan ook ingezet worden voor andere diersoorten. Het chippen van katten is dus een simpele oplossing die weinig kost en makkelijk ingepast kan worden in de praktijk en in de wet- en regelgeving.

Waarom is die plicht er dan nog niet? Het blijft steeds hangen op de vraag wie de knoop moet doorhakken.

Vanuit de landelijke politiek is gevraagd om het chippen van katten op lokaal niveau te organiseren. Helaas houden zwerfkatten zich niet aan gemeentegrenzen en wijzen gemeenten er terecht op dat het niet haalbaar is om dit op grond van een APV te regelen. Wij benadrukken daarom dat alleen het Rijk dit kan oplossen. Het helemaal overlaten aan de burger is geen optie, dat is de status quo en zoals hierboven uiteengezet: het kan zoveel beter.

Wij willen u, mede namens de vele ondertekenaars van onze petitie, vragen om ervoor te zorgen dat er nu echt een landelijke chipplicht voor katten komt door er als woordvoerder dierenwelzijn voor te pleiten dat dit wordt opgenomen in het verkiezingsprogramma van uw partij die u vertegenwoordigt in deze commissie.


 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt