door Chris Zweers

MAASSLUIS | De Maassluise kunstschilder Bas Verkade heeft voor dit jaar, waarin wij aandacht besteden aan 150 jaar Nieuwe Waterweg, een schilderij gemaakt van de historische schepen van Maassluis onder de titel ‘Water weg’.

Dit schilderij, dat aangekocht is door de Stichting Publieke Evenementen Maassluis, zal tijdens de sponsoravond van de Furieade geveild worden. De opbrengst gaat naar de Stichting Ambulance Wens Nederland die hiermee een laatste wens in vervulling kan laten gaan voor bijvoorbeeld een vaartocht met de Furie.

© Peter Farla fotografie

Bas Verkade

Bas Verkade werd op 17 mei 1956 in Rotterdam geboren. In deze stad heeft hij een onderwijsopleiding gevolgd en was sinds 1978 werkzaam binnen het onderwijs. Vanaf 1985 legde hij zich naast zijn fulltime baan in de avonduren toe op het schilderen met olieverf. Sinds september 2020 is hij met pensioen en kan hij meer tijd in het schilderen steken. De voorstellingen die hij maakt zijn realistisch; de sfeer die ieder schilderij oproept is echter surrealistisch. De mensen of gebouwen die binnen deze sfeer zijn geplaatst gaan op in het landschap en vormen samen een totaal andere realiteit. Omdat de schilder gebruik maakt van bestaande gebouwen, wordt de toeschouwer na een vluchtige herkenning meegenomen in een verborgen werkelijkheid waarin zand, bomen, water en bergen terugkerende elementen zijn. Men zou hem onder de noemer ‘Imaginair realisme’ kunnen plaatsen. Zijn werk heeft door de combinatie van sfeer en verfijnde olieverftechniek een duidelijke eigenheid, die ook in speciale opdrachten op het gebied van huizen, portretten e.d. te ontdekken is. Op veel van zijn werken zijn de historische schepen van Maassluis te zien, veelal in een andere setting. De fascinerende realiteit blijft hem inspireren om verder te groeien in de ingeslagen richting.

De Veiling

In het jaar van 150 jaar Nieuwe Waterweg zal op woensdag 28 september 2022 een openbare veiling gehouden worden waarbij het schilderij ‘Water weg’ van Bas Verkade centraal staat. De veiling vindt plaats in Hotel Maassluis net na de sponsorquiz van de Furieade. Eenieder die belangstelling heeft in deze veiling is uitgenodigd om rond 21.00 uur naar Hotel Maassluis te komen om mee te bieden. U kunt ook telefonisch bieden.

Als u hier de voorkeur aan geeft dan verzoeken wij u via email contact met ons op te nemen, info@spem.nu

U wordt dan telefonisch in contact gebracht met één van de aanwezigen die namens u gaat bieden en u ook op de hoogte houdt van de andere biedingen. De opbrengst van het schilderij gaat geheel naar de Stichting Ambulance Wens Nederland. Deze stichting zorgt er dan voor dat iemand die nog graag een vaartocht met de Furie wil maken ook in vervulling kan gaan. Wij vertrouwen erop dat de opbrengst van het schilderij voldoende is om de Furie dan te laten varen.

Stichting Ambulance Wens Nederland

De Rotterdamse Stichting Ambulance Wens Nederland is een groep van 270 medisch geschoolde vrijwilligers die dagelijks gratis laatste wensen vervullen van immobiele (mensen die afhankelijk zijn van ambulancevervoer) terminale patiënten met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances. De oprichter van deze stichting is Kees Veldboer, die helaas vorig jaar op 61-jarige leeftijd is overleden. De stichting wordt voortgezet door zijn zoon Kees Veldboer jr.


Stichting Publieke Evenementen Maassluis

Stichting Publieke Evenementen Maassluis

SPEM | De Stichting Publieke Evenementen Maassluis is in 20219 opgericht om de activiteiten in het kader van 75 jaar Vrijheid te organiseren, begeleiden en te coördineren. Per 2021 is op verzoek van de gemeente het takenpakket uitgebreid tot meerdere (deels jaarlijkse) activiteiten.