© PR Baanbrekend

De organisatie Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord (NWN) begeleidt ook in 2014 werkzoekenden uit de Waterweggemeenten naar werk. Tijdens een feestelijke netwerkbijeenkomst afgelopen januari blikten wethouders Pieter Kromdijk (Maassluis), Cees Oosterom (Vlaardingen), Mario Stam (Schiedam) en Inge Dijkstra, operationeel directeur Randstad HR Solutions terug op de succesvolle samenwerking in 2013 en markeerden zij de voorzetting in 2014.

Baanbrekend NWN is het gezamenlijke initiatief van de drie Waterweg gemeenten en uitzendorganisatie Randstad om werkzoekenden te begeleiden naar werk.

In het afgelopen jaar begeleidde Baanbrekend NWN ongeveer duizend kandidaten, waarvan ruim de helft werk vond. De begeleiding bestaat uit onder meer het volgen van trainingen, wekelijkse coachingsgesprekken en speeddates tussen werkzoekenden en werkgevers.

Focus

Baanbrekend NWN richt zich vooral op het bemiddelen van werkzoekenden die job ready zijn. Ofwel, mensen met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt, bij wie het niet lukt om zelfstandig werk te vinden. De bemiddeling van Baanbrekend NWN biedt dan vaak de oplossing. Baanbrekend NWN beschikt over een breed netwerk, kennis van de arbeidsmarkt en de kunde om de juiste match te maken tussen werknemer en werkgever.

Uitbreiding doelgroep

Met de opgedane ervaringen en expertise in de afgelopen jaren wil Baanbrekend NWN dit jaar starten met verbreding van de te bemiddelen doelgroepen. Naast job ready kandidaten, die bemiddelbaar zijn binnen drie tot zes maanden, willen de gemeenten dit jaar een pilot starten met de bemiddeling van werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals bijvoorbeeld langdurig werklozen of kandidaten die een startkwalificatie missen. Voor deze groepen werkzoekenden, die meer begeleiding of een opleiding nodig hebben, worden bijvoorbeeld betaalde werkstages of leerwerkplekken gezocht.

Ook voordeel werkgevers

Werkzoekenden hebben baat bij deze begeleiding, gemeenten profiteren door minder uitgaven aan uitkeringen en werkgevers zijn gebaat bij de bemiddeling van geschikte arbeidskrachten. Na plaatsing houden de consulenten van Baanbrekend NWN contact met de werkgevers en begeleiden ze de geplaatste kandidaten zes maanden lang. Duurzame plaatsing – ofwel een baan of opdracht voor minimaal zes maanden – is het uiteindelijke doel.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt