De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam willen een gezamenlijke organisatie oprichten voor de drie sociale diensten en sociale werkvoorzieningen. Het is de bedoeling dat dit nieuwe regionale participatiebedrijf, Stroomopwaarts geheten, op 1 januari 2015 van start gaat. Vanuit de drie gemeenten worden gefaseerd taken ondergebracht bij Stroomopwaarts. Dat hebben de drie colleges van b en w dinsdag 3 december 2013 unaniem besloten.

Met deze nauwe samenwerking kunnen de drie gemeenten sterker inspelen op de regionale arbeidsmarkt. Werkgevers laten zich immers niet beperken door gemeentegrenzen. De Waterwegsteden werken hiervoor al samen in het project Baanbrekend, dat werkzoekenden naar werk bemiddelt. Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn zo beter toegerust op alle taken die het Rijk overhevelt naar de gemeenten.

Dankzij de schaalgrootte en bundeling van kennis, ervaring, kwaliteit en capaciteit kunnen de cliënten bovendien beter en sneller worden geholpen. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeentelijke afdelingen en – niet in de laatste plaats – met werkgevers.

In Stroomopwaarts komen op termijn 350 ambtenaren te werken plus, gefaseerd, de medewerkers van de sociale werkvoorzieningen van de drie gemeenten. De drie colleges vormen het algemeen bestuur. Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werken al lange tijd succesvol samen op verschillende terreinen. Voorbeelden zijn de gemeenschappelijke inkoop, ICT, onderwijs en ROGplus.

De drie gemeenteraden moeten zich nog over de plannen uitspreken.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt