MAASSLUIS | Argos Zorggroep, specialist in de zorg voor ouderen, organiseerde op 8 juni jl. het wetenschapssymposium “Onbegrepen gedrag in beeld”. Dat dit onderwerp bij veel organisaties speelt, bleek wel uit het overweldigende aantal aanmeldingen. Bijna 300 professionals (zorgprofessionals en andere belangenbehartigers voor de ouderenzorg) uit heel Nederland, maar vooral uit regio Rotterdam, namen deel aan het symposium. Zij waardeerden deze bijeenkomst gemiddeld met een ruime acht.

Aanleiding
Nu de zorgvraag verandert, ziet Argos Zorggroep, dat zowel mantelzorgers als verwijzers en zorgverleners, steeds meer te maken hebben met ouderen met onbegrepen gedrag. Zoals verward gedrag, wantrouwen, depressie, isolement of soms ook agressie. Er is preventief en tijdens de zorg en behandeling veel mogelijk om beter om te gaan met onbegrepen gedrag. Het negatieve effect op het welzijn van zowel de oudere als de mantelzorger was voor Argos Zorggroep de reden om dit symposium te organiseren. Want als de oudere thuis geen goede zorg krijgt, belandt deze steeds vaker op de spoedeisende hulp, vaak met een crisisopname tot gevolg.

Wat kan de oudere zelf
Het programma was een mix van inhoud, praktijk en wetenschap. Deelnemers kregen inzicht in de behandeling van ouderen met psychiatrische problemen en ouderen met dementie en onbegrepen gedrag. Inzet van het multidisciplinaire team en de gedragsconsulent helpen bij het begrijpen van de oudere en het aanpassen van de behandeling en zorg. Mede door de innovatie Google Glazz heeft de mantelzorger altijd de professionele blik van de gedragsconsulent binnen handbereik. Prof. dr. Cees Hertogh spiegelde de ethische kant en de kwaliteit van leven voor de oudere met dementie. Daarbij vertelde hij als ervaringsdeskundige dat zijn eigen moeder haar omgeving en de zorg heel anders ervaart dan de mantelzorger. En wat is dan de juiste keuze?

Montessori methodiek
Nieuwe en bekende behandelmethoden dragen daar op een positieve en respectvolle manier aan bij. De Amerikaanse dr. Cameron Camp, gaf een boeiende lezing aangevuld met praktische ervaringen. Hij ontwikkelde de Montessori methodiek voor ouderen met dementie. Argos Zorggroep is de eerste zorgorganisatie die de Montessori methodiek inzet voor de ouderenzorg in Nederland. Uit de gepresenteerde wetenschappelijke onderzoeken van dr. Eva van der Ploeg blijkt dat deze methodiek een positief effect heeft op de ouderen met dementie. Ze zijn tijdens de activiteiten meer actief betrokken en minder onrustig.

Ondersteuning voor de mantelzorger
De resultaten zijn zo veelbelovend dat Argos Zorggroep het project Mo-Dem is gestart. Daarin leert de mantelzorger via de Montessori methodiek op een nieuwe manier om te gaan met hun naasten. De gedragsconsulent begeleidt de mantelzorgers hierin. Mo-Dem is onderdeel van het programma Waardigheid & Trots, Ruimte voor verpleeghuizen, van het ministerie van VWS.

Alfred Roobol, Lid van Bestuur, benadrukte bij de opening van de dag dat in de zorg voor ouderen de ‘harde’ medische kant hand in hand gaat met de ‘zachte’ en gastvrije welzijn kant. Angela Keijzer, specialist ouderengeneeskunde en Manager Expertise & Behandeling, sloot de dag af met het inzicht dat tijdens de zorg en behandeling van een oudere het soms simpelweg draait om bewustwording en zelfreflectie van de professional: “Is er echt meer tijd nodig om de klant te leren kennen en persoonlijke aandacht te geven aan de oudere? Of gaat het om andere beslissingen nemen binnen de beschikbare middelen? Horen we wat gezegd wordt, nemen we de tijd om ons te verdiepen in de klant als persoon en durven we de verbinding aan te gaan?”

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt