© www.maassluis.nu - Reconstructie Laan 1940-1945
Foto: Winkelcentrum Palet in 1963

Voor het derde jaar op rij is het winkelcentrum Palet slecht bereikbaar, deze keer door de reconstructie van de Laan 1940-1945.

In een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maassluis spreekt de winkeliersvereniging Palet zijn zorgen en ongenoegen uit over de plannen om de kruisingen van de Laan 1940-1945 met resp. de Vermeerlaan en de Mesdaglaan twee periodes van 14 dagen af te sluiten.:

Op 3 november 2014 heeft de gemeente bij monde van de heren M. Donker en R. de Held uitleg aan de winkeliersvereniging gegeven over de planning en uitvoering van de reconstructie van de Laan 1940-1945. Hierbij is medegedeeld dat de kruisingen Vermeerlaan en Mesdaglaan maximaal 2 periodes van 24 uur afgesloten zullen worden.

Op 11 november 2014 tijdens een inloopavond is in een gesprek tussen de heren M. Donker en R. Krootjes van de gemeente Maassluis en de heer J. van ’t Hart van de winkeliersvereniging nogmaals besproken dat de kruisingen Vermeerlaan en Mesdaglaan twee periodes van 24 uur afgesloten zullen worden.

Op 11 februari 2015 is door de gemeente Maassluis en BAM Wegen bv aan de winkeliers uitleg gegeven over de planning en uitvoering van de reconstructie van Laan 1940-1945. Toen bleek dat de kruisingen Vermeerlaan en Mesdaglaan niet twee periodes van 24 uur, maar twee periodes van 14 dagen afgesloten zullen zijn. Dit is voor het winkelcentrum onacceptabel en winkeliers vragen zich af of ze de gemeente nog wel kunnen vertrouwen.

De winkeliers geven aan dat het afsluiten van deze twee kruisingen en de slechte bereikbaarheid daardoor van het winkelcentrum grote gevolgen zal hebben voor het winkelcentrum en weer tot een aanzienlijke omzetderving zal lijden. Het winkelcentrum zal bereikbaar zijn voor fietsers en voetgangers maar door het grote aanbod van de supermarkten in het centrum is het van essentieel belang dat het winkelcentrum met de auto optimaal bereikbaar is.

De winkeliersvereniging vraagt zich af of er bij het opstellen van de plannen rekening is gehouden met mogelijke financiële schade voor de ondernemers door de afsluitingen, mede gezien het feit dat er de afgelopen jaren al veel omzet verloren is gegaan. Voor veel ondernemers kan de zoveelste afsluiting van het winkelcentrum de nekslag zijn. Aan de ene kant wordt alles in het werk gesteld om leegstaande winkels opgevuld te krijgen terwijl aan de andere kant winkels noodgedwongen moeten sluiten. De winkeliersvereniging vraagt aan het college om de ondernemers in het winkelcentrum tegemoet te komen met een financiële vergoeding ter compensatie van de schade.

 

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Jan
    17 maart 2015 at 18:58

    Tsja, ik heb nooit een hoge pet opgehad van de vaardigheden van de gemeente en de ambtenaren in het bijzonder. De laatste jaren zijn er legio voorbeelden van de onkunde: fietsbrug over de haven, kademuur aan de Electraweg, nieuwbouw aan de Noorddijk, Koningshoek, brug bij de Marnixkade, etc.