”Samen Zijn Wij Maassluis.”

In het jaar 1950 bestond Maassluis uit; de oude Stadskern,
de wijken ’t Hooft, ’t Stort, Weverskade en de Oranjewijk.

Het is nu 2022, ongeveer 70 jaar geleden ik was toen 10 jaar,
begon Maassluis zich te ontwikkelen, (uit-te-breiden)
na bebouwing van Sluispolder West, Oost (Palet), Vertowijk, Bloemen
en Bomenbuurt volgden Westwijk Componisten, Vogel, Burgemeester,
door o.a. een van de vele plaatselijke bedrijven Elementum,

”Sluise Slakken-huizen.”

Waarvan er nu al veel zijn gesloopt,
waarop er velen hadden gehoopt.
Het mocht niet zo zijn,
aanbod is nu klein,
daarom wordt slak tot zwerven genoopt.

De echte slak draagt huis op rug,
een starter wil een woning vlug.

#sociaalhuren.

Later werd nog Steendijkpolder met de Dreven en Molenwijk gebouwd,
na de Westwijk werd ook dit niet in dank aangenomen door enkele Maas-Sluizers
van geboorte, tot zij er zelf of een familielid er ging wonen met zin of tegenzin.

Wat Sluizer van een vreemde vindt;
het onbekend maakt onbemind.

Hierna kwamen nog Balkon, Wilgendal, De Dijk en Kade,
dat bracht Maassluis voor ondernemer/bewoner geen schade.

Zelf had ik daar als toekomstig middenstander minder moeite mee
maar sommige Sluizers vonden de nieuwe bewoners meer indringers
dan mede stadgenoten, dat is nu gelukkig ten goede veranderd.


”Van Slak Tot Escargot.”

Als wij ons drukker zouden maken,
om vree en onrust zouden staken.
Is er in Maassluis,
nooit meer een abuis,
het zou ons allen beter (s)maken.

(onzin kan hen niet meer (k)raken)

#(h)eerlijk(s)amen.

Aad Rieken.

De rubriek ‘Ingezonden’ leent zich voor het delen van de eigen mening, idee of observatie dan wel zorgpunt. Of onze redactie het eens is met het gestelde is niet relevant. De schrijvende lezer wil mede-inwoners bereiken om wellicht zo gelijkgestemden te vinden. Wij staan qua plaatsing neutraal tegenover de inhoud van ingezonden stukken. De onderwerpen die relevant geacht worden, krijgen een plaats in onze rubriek Ingezonden. Wij behouden het recht stukken te weigeren. [Zelden zullen wij weigeren tenzij de inhoud aanstootgevend is volgens ons klankbordteam. ] Zie onze pagina: kopy

Redactie

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    30 oktober 2022 at 10:29

    Bekeken door een ouwe rot.,
    DIE LANG ZO ROT NIET IS.