De “fast ferry” tussen Hoek van Holland en de Maasvlakte wordt door mevrouw Judith Bockhove (GroenLinks) wethouder Mobiliteit Rotterdam uit de vaart genomen. Deze ferry is indertijd aanvankelijk in de vaart gekomen voor werkmensen. Tot nu toe waren er ’s zomers altijd heel veel fietsers en dagtoeristen die daar een uitje aan hebben. Met de fiets kun je aan de overkant uitstappen en je fietstocht vervolgen. En je hebt je hele leuke vaartocht langs de grote schepen en zeehonden enzovoort. Zelfs in het buitenland wordt deze tocht vermeld en aangeraden!

Het is anno 2021 volgens de wethouder goedkoper om een bus te laten rijden. Ik meen dat de MRDH onder aanvoering van Rotterdam een paar miljoentjes extra’s zonder blikken of blozen stopte in het metrolijntje naar datzelfde Hoek van Holland. Of dat lijntje wél rendabel wordt, moeten we nog afwachten.

Ik ben toch wel erg benieuwd hoeveel er nu bespaard wordt. Het zal ooit wel eens boven water komen. Ik vind het veelzeggend dat dát niet in de berichtgeving is terug te vinden.

Die bus die nu wordt ingezet als vervanger moet een heel eind omrijden en je kunt in een bus geen fiets meenemen.

Het college van B&W van onze grote broer Rotterdam laat hier zien dat ook zij geen kaas gegeten hebben van tijdige communicatie. Ik heb online in de raadstukken van de gemeente Rotterdam gezocht naar dit onderwerp, maar trof niets aan. Ik moet kennelijk constateren dat het personeel van de ferry totaal niet wordt gezien als een groep stakeholders, als belanghebbenden.

Elk college van B&W schermt met de zakelijk projectleus: “Wij zullen alle stakeholders betrekken en meenemen in het proces”. En inderdaad daar was de stake (de staak). Zij staken deze in het hart van de mensen die op de boot werken. Kort en pijnloos. Af. Over. Uit. Het personeel moest namelijk dinsdagmorgen op hun telefoon dit nieuws lezen. Een effectieve  mededeling “U bent weggesaneerd en leest u het maar op de telefoon.”

Deze tactiek wordt veelvuldig gebruikt om grote protestacties te voorkomen. Ik vrees dat ook hier de race gelopen is.

Mijn advies aan elke raadslid is ook nu weer bewezen: wantrouw elke uitspraak van B&W.  U wordt vaak niet meegenomen.

 

Jelle Ravestein

 


 

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

1 Reactie

  1. 6 oktober 2021 at 12:08

    Hoera voor Jelle!