Uiteraard geldt copyright volgens de gebruikelijke regelgeving. Wij krijgen kopij aangeleverd uit een veelvoud van bronnen. Wij hanteren bij het aangeleverd materiaal de volgende uitgangspunten.

Copyright 2017 e.v.

Als u teksten of foto's aanlevert dan dient u ons te vrijwaren van claims onder copyright. Wij doen binnen ons vermogen er alles aan om copyright schending te voorkomen, maar zijn daarbij afhankelijk van degene die de kopij aanlevert.

voor kopij leveranciers

Wij verwachten van u dat u er alles aan doet om onjuist fotogebruik te voorkomen.
  • Wij verwachten van u dat u de bron van aangeleverde foto's bent of kent en zorg draagt dat wij die foto mogen plaatsen (vrij van copyright). Bij twijfel dient u  dit  melden in uw persbericht.
  • Indien U geen foto aanlevert, plaatsen wij foto’s waarop geen auteursrechten zitten, CreativeCommon-foto’s met de juiste licentie of onze eigen gemaakte foto’s.

voor vermeende copyright eigenaren

Helaas komt het soms toch voor dat er een foto wordt gepubliceerd waarvoor niet de juiste toestemming blijkt te zijn verkregen. Bent u van mening dat dit laatste het geval is, neem dan direct contact met ons op. Indien wij uw gelijk herkennen, dan zullen wij de betreffende foto(s) ten spoedigste verwijderen van onze nieuwssite.

Opgesteld per 2017, bij overgang naar andere site eigenaar.