Wellicht ook een bruikbaar idee voor Maassluis en andere steden

VLAARDINGEN | In Vlaardingen heeft de verhuurder Waterweg Wonen afgesproken dat onder bepaalde voorwaarden spullen van woningen die geruimd moeten worden, kunnen worden ingezet voor de inrichting van huizen van statushouders. Dit staat te lezen in de voortgangsrapportage over de huisvesting van statushouders van deze week die het gemeentebestuur bekend maakt.

De Welkomcampagne van VlaardingenWerkt heeft in de afgelopen tijd spullen opgehaald ten behoeve van statushouders, en vele maal spullen afgeleverd bij deze nieuwkomers. Men maakte gebruik van de Welkomwinkel op de Hoogstraat, maar deze winkel heeft zijn rol gehad en wordt nu gesloten.

Statushouders niet op wachtlijst

Twaalf procent van de sociale huurwoningen in Vlaardingen gaat met voorrang naar statushouders, die daarmee niet op een wachtlijst komen.

Verhoging uitkering jongeren

In Vlaardingen wordt in 2017 aan statushouders 1,3 miljoen euro aan bijstandsuitkeringen uitgekeerd. Het stadsbestuur van Vlaardingen wil minderjarige statushouders maandelijks zo’n 200 euro aanvullende bijstand geven bovenop de gebruikelijke uitkering van 778 euro. De bijstand voor deze groep minderjarigen wordt daarmee dan gelijkgetrokken aan de uitkering van een jongere van 21 jaar, die 924 euro ontvangt.

 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

3 Reacties

 1. B. Scheurwater
  9 november 2016 at 22:26

  Geen discriminatie, ook geen positieve dus. Eerlijker is je mag blijven, zoek een huis en baan en laat dan je gezin overkomen. Dan zou de voorrang wel kunnen, als de migrant dit heeft gedaan

 2. 7 november 2016 at 22:27

  Ik snap best dat de statushouders wat extraas krijgen.
  Zij hebben vaak helemaal niets.
  Of dat ze voorrang krijgen, immers, helemaal geen huis hebben is urgenter als iemand die een ander huis wilt.
  Maar het is wel aanleiding tot veel protest. Mensen hebben er geen begrip voor, en dus is er onvoldoende draagvlak.
  Zaak is dat de gemeente dit veel beter uitlegt aan de burgers, en zo nee, dan kan je die statushouders
  maar beter geen voorrang geven t.o.v. de eigen burgers. Om rellen te voorkomen.

 3. Dick.Pasterkamp.
  7 november 2016 at 18:52

  Vlaardingers zijn altijd al een beetje gek geweest,maar wat ze nu willen gaan met de uitkering van statushouders is helemaal van de zotte.