© www.maassluis.nu - Moet zwembad Dol-fijn sluiten?

De financiële reserves van de Stichting Exploitatie Zwembad Maassluis (SEZM) zijn op en daarmee komt het voortbestaan van zwembad Dolfijn in gevaar. Het bestuur van de stichting heeft de noodklok geluid in een brief aan het college van B&W.

Het zwembad ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente. Maar elk jaar zijn de kosten hoger dan de inkomsten. De verliezen konden tot nu toe worden opgevangen door de financiële reserves.

Onlangs heeft het zwembad een gesprek gehad met de wethouder Pleijsier van sport, die aandrong om de kosten omlaag te brengen. De enige mogelijkheid zou het sluiten van de horeca op maandag t/m donderdag zijn. Dat levert weliswaar een besparing van maximaal € 10.000 op maar “zou het serviceniveau drastisch naar beneden halen”, aldus het bestuur.

Het bestuur vraagt om de hoogte van de subsidie opnieuw te bekijken. Door inflatie en stijgende exploitatekosten komt men elk jaar ruim een ton tekort. De wethouder heeft gepleit voor een meer marktgerichte en commerciële aanpak van het zwembad, een beleid dat ook van andere gesubsidieerde instellingen wordt gevraagd. Verlaging van de kosten zou mogelijk zijn door bv. te investeren in energiebesparende maatregelen zoals het aanbrengen van zonnepanelen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt