www.maassluis.nu - Buurtsportcoördinatoren

Wethouder Kees Pleijsier geeft maandag 24 augustus om 10.30 uur samen met leerlingen van CBS Het Balkon het startsein voor de buurtsportcoördinatoren in Maassluis.

De buurtsportcoördinatoren gaan ervoor zorgen dat het werk van de combinatiefunctionarissen sport, buurtsportcoaches en sportbuurtwerkers meer met elkaar wordt ‘verknoopt’. Hierdoor ontstaat een op elkaar afgestemde sportaanpak op wijkniveau met de scholen als centraal punt.

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat een buurtsportcoördinator in samenwerking met een sportvereniging een naschoolse sportactiviteit op het schoolplein organiseert waar alle kinderen uit de wijk (ook degenen die niet op de betreffende school zitten) aan mee kunnen doen.

Zowel de gemeente, het onderwijs als jongerenwerkorganisatie Welzijn E25 willen graag de driehoek sport-onderwijs-buurt versterken en dat kan op deze manier. Naast onderlinge samenwerking en  afstemming is het doel ook om het sportaanbod te verbeteren en te verbreden. Alle basisscholen doen mee aan deze aanpak. Vanuit deze basis is het streven om nog meer sportverenigingen te laten profiteren van de Maassluis brede aanpak sport.

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt