Vier mei, blijf twee minuten
de slachtoffers herdenken
van oorlog, haat en rassenwaan,
blijf hen stil eerbied schenken.

Vier mei, blijf de bevrijding
feestelijk aandacht geven,
zodat wij inzien, welk een groot goed
het is om vrij te leven.

Vier mei en blijf dat steeds doen
ter lering uit ’t verleden,
opdat het ons helpt om in vrede
te leven in het heden.

Jaap van Oostrum

Jaap van Oostrum

Jaap van Oostrum

Jaap van Oostrum | Stadsdichter Maassluis | Schrijft op eigen initiatief of op uitnodiging over zaken in de gemeente Maassluis | In deze rol 2 jaar ambassadeur voor Maassluis met het dichterlijk woord. | Dichter | Leerkracht basisschool