Extra corona middelen voor onderwijs en jeugdwerkloosheid

Er wordt nader geïnventariseerd wat door corona de gevolgen zijn op het vlak van hulp en sociaal emotionele welbevinden van kinderen en in de gezinnen. De werkgroep buigt zich over de bestemming van de gemeentelijke middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs.

LEES MEER →

inzet extra corona middelen onderwijs en jeugdwerkloosheid

Kunt u ons op de hoogte brengen en ook de komende jaren houden (…) over de plannen en de resultaten waar het gaat om de aanpak van coronavertraging in het onderwijs en de extra aanpak van de jeugdwerkloosheid?

LEES MEER →

GroenLinks stelt vragen over het “drang-akkoord”

In aansluiting op de vragen die gesteld zijn door collega fracties van GroenLinks in Schiedam en Vlaardingen zijn er ook in Maassluis de volgende vragen

LEES MEER →

Reparatie rood asfalt is duur

De restlevensduur van al het asfalt (en van de reparatieplek) van de rotonde Westlandseweg/Mozartlaan is nog 1 â 3 jaar.

LEES MEER →

VSP: Waar staat Maassluis met ‘inclusiviteit’?

‘Iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving’, dat is de kortste samenvatting van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO). Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen aan de samenleving. Zelfstandig of geholpen door familie, vrienden of bekenden

LEES MEER →
© PR

Forum voor Maassluis is koploper

In 2020 werd 43 maal schriftelijk vragen ‘onder artikel 51’ ingediend door de fracties van de gemeenteraad. Met die vragen wordt aan B&W om verduidelijking gevraagd omtrent de gang van zaken op diverse terreinen. Koploper is de fractie van Forum voor Maassluis(14). Onderaan staat de fractie van de ChristenUnie (1).

LEES MEER →
© PXB-CC Geralt

Neemt de gemeente inclusiviteit wel serieus?

“Iedereen telt mee”, maar de gemeente doet nog niets aan de plicht (dd 2016) tot daadwerkelijke invulling van een inclusieve samenleving!

LEES MEER →

PvdA: Vragen over brugproblemen

Klopt het dat de binnenvaartschipper een schadeloosstelling tegemoet kan zien van € 103.738,48 excl. rente sinds 7 december 2018. En hoe zit het met der andere bruggen, zoals de Lijndraaiersbrug.

LEES MEER →