CDA kritisch op wethouder Evers over Windmolenpark Rozenburg

De impact van één windturbine (tiphoogte 234 meter) op de omliggende functies zoals modelvliegclub EMCR en het natuur- en recreatiegebied is minder groot dan de realisatie van twee windturbines

LEES MEER →

Waarom weigerde gemeente medewerking?

Helaas kreeg de bewoner op zijn mail waarin het idee om er een gezellig samenzijn van te maken werd geopperd, te horen van de gemeente dat dit niet gewenst was.

LEES MEER →

Samenwerking gemeente met Takecarebenb voor opvang statushouders en vluchtelingen

Hierdoor kan de gastheer/vrouw onder bijstandsniveau en in de financiële problemen komen.

LEES MEER →
© jelle ravestein

Ligplaatsenbeleid Boonervliet onder de loep

Ondertussen is er aan de Boonervliet ook een onderneming gestart in het verhuur van sup boards
(stand up paddling). Hoe heeft de vergunningverlening hiervoor plaatsgevonden?

LEES MEER →

Snelheid afhandelen van spoedmeldingen door politie

De aanrijtijden van de politie blijft op bovenstaande bestuurlijke tafels een belangrijk aandachtspunt. Voor Maassluis geldt dat de politie in 83 procent van de gevallen op tijd arriveert om hulp te bieden.

LEES MEER →
© PXB-CC

PvdA: De energieprijzen rijzen de pan uit!

Het is duidelijk dat voor veel mensen de nood hoog is. Daarbij is het van groot belang dat er een heldere communicatie is vanuit de overheid over de compensatieregelingen. We roepen het college van harte op meer duidelijkheid te verschaffen.

LEES MEER →

Nederland kampt met grote uitdaging qua opvang statushouders

De logeerregeling van het COA, waarbij statushouders voor drie maanden kunnen logeren bij gastgezinnen en dat ook de VNG aandacht vraagt voor deze logeerregeling?

LEES MEER →

Maaslanders mogen (nog) niet grofvuil in Maassluis aanbieden

De berichtgeving op de WOS is wat ons betreft voorbarig. Het klopt dat het bestuur van Midden-Delfland ons heeft gevraagd of het mogelijk is dat inwoners van Midden-Delfland gebruik kunnen maken van de milieustraat in Maassluis.

LEES MEER →