© google streetview

PvdA: onlogische en onveilige verkeerssituaties

Het is maar een topje van de ijsberg. Er zijn veel meer onlogische en onveilige situaties. Wellicht dat inwoners voor hun eigen buurt nog meer concrete problemen willen aandragen. Daartoe kunnen zij contact opnemen met hun eigen raadsfractielid opdat uiteindelijk de totale omvang in kaart wordt gebracht.

LEES MEER →

Stadhuis kampt met onderbezetting

We hebben in de gemeentelijke organisatie te maken met een hoge werkbelasting, waardoor de planning niet altijd wordt gehaald. Ondanks de krappe arbeidsmarkt wordt vol ingezet op het invullen van vacatures en het verlagen van de werkdruk.

LEES MEER →

B&W heeft grote achterstand, wat is de oorzaak?

B&W verzuimt te melden dat de termijn van beantwoording niet wordt gehaald. Van de 22 onderwerpen zijn er op moment van dit schrijven slechts 9 binnen de termijn van 30 dagen beantwoord.

LEES MEER →

Haan : Wij delen geen boetes uit aan Domino’s Pizza

Hoewel er in de eerste helft van vorig jaar 8 meldingen waren van problemen met de vuilcontainers bij Domino’s Pizza op de P.C. Hooftlaan deelde de gemeente geen boetes uit.

LEES MEER →
© B&W

FvM krijgt alleen loze antwoorden van wethouder Bronsveld

Het is te hopen dat de nieuwe gemeenteraad zich niet laat afschepen met deze nietszeggende antwoorden, want zo maken zij het de stadsbestuurders (alweer) wel heel makkelijk.

LEES MEER →

VSP Waarom mag Team Handhaving niet handhaven?

Weer zwerfafval op zelfde locatie. Contact met handhaving daarover. Wederom bevestiging dat zij geen boete kunnen/mogen uitschrijven.

LEES MEER →

PvdA ontevreden over burgemeester

Burgemeester heeft permanent toezicht toegezegd. In antwoord op onze vragen van 2017 gaf u aan daarover in gesprek te gaan en constant te zijn met RET. We zijn 5 jaar verder …

LEES MEER →