Antwoord college op uitkeringsfraude

De fractie van Maassluis Belang had vragen gesteld op grond van Artikel 51 betreffende een bericht in het Algemeen Dagblad over uitkeringsfraude in Maassluis. Het college van B&W heeft de vragen als volgt beantwoord

LEES MEER →

Vragen VVD nav incidenten Avonturis

•Er is veel onrust ontstaan onder ouders die begaan zijn met de natuurspeelplaats hoe kan men eventueel toezicht vormgeven?

LEES MEER →

Groei WWB-uitkeringen verontrust VVD

Uit de maandelijkse overzichten van het aantal WWB uitkeringen blijkt er sprake te zijn van een groei van het aantal WWB uitkeringen in de eerste 5 maanden van dit jaar. Gemiddeld waren er over 2013 724 uitkeringen, in mei 2014 is het aantal uitkeringen opgelopen naar 780, een stijging van 8%.

LEES MEER →