© CRM

Oproep kandidaten Culturele Prijs en Culturele Jongerenprijs Maassluis

Graag bij uw aanbeveling een goede onderbouwing, waarom u uw kandidaat geschikt acht voor de CPM of de CJPM. De werkgroep Culturele Prijs Maassluis toetst vervolgens de aangemelde kandidaten aan de opgestelde criteria en adviseert de CRM hierover.

LEES MEER →

Nomineren voor Culturele Prijs Maassluis en Culturele Jongerenprijs Maassluis

Indien u meent personen of instellingen te kennen die op grond van het bovenstaande in aanmerking komen voor de CPM of de CJPM, wilt u dit dan melden aan de contactpersoon van de werkgroep Culturele Prijs Maassluis, Gert Rikhof.

LEES MEER →

Geef jouw nominaties voor de Culturele (Jongeren)Prijs Maassluis

Iedereen mag kandidaten (met een motivatie waarom) aandragen, personen en/of instellingen, voor zowel de CPM als de CJPM door te geven. Zet iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor kunst en/of cultuur in Maassluis in het zonnetje.

LEES MEER →

29/9 Uitreiking Culturele Prijs en Culturele Jongeren Prijs Maassluis

Met ingang van 2016 is daarbij gekomen de Culturele Jongeren Prijs Maassluis (CJPM). Deze nieuwe prijs is bedoeld ter stimulering van jongeren tot 27 jaar om hun talent verder te ontwikkelen. De prijs is een bedrag van 300 euro met een oorkonde.

LEES MEER →