Column (97): De Corona soap

Over hoe de regering in samenwerking met RIVM het begrip geloofwaardige communicatie zelf torpedeert. Dat belooft niet veel goeds voor de komende maanden …

LEES MEER →

EU misbruikt coronamiljarden voor machtsovername

Dit coronaherstelfonds gaat gepaard met een stille machtsoverdracht van de lidstaten naar Brussel.

LEES MEER →

Lichtpuntjes Koningshof

We ontvangen de volgende groepen weer: …

LEES MEER →

Handhaving – Hugo de Jonge snapt het niet

De Jonge moet eens gaan praten met zijn collega Grapperhaus. Hij snapt kennelijk niet dat handhaving het sluitstuk is van alle coronamaatregelen

LEES MEER →

Corona: Complimenten voor inwoners Maassluis

We mogen concluderen aan de hand van deze cijfers dat de meerderheid de adviezen opvolgt en de maatregelen toepast.

LEES MEER →

Geen tweedeling in de samenleving

Voor mij is iedereen gelijk. Ik ga ervan uit dat jij weet wat voor jou het beste is, en dat je ook een beetje oplet dat je mij niet in gevaar brengt. Dat jij je goed informeert en daarin de beste beslissing neemt.

LEES MEER →

Gereformeerden tegen verplichte vaccinatie

Alleen in het bezit van een bewijs van inenting tot de scholen toegelaten? Die wet maakt inbreuk op de gewetensvrijheid.

LEES MEER →

Strandpaviljoens mogen van Delfland nog een jaar overwinteren

De minister laat het aan de kustwaterschappen om te besluiten over het verzoek. Delfland heeft begrip voor de situatie waarin de ondernemers zich door de corona-crisis bevinden en staat overwinteren nog een keer toe.

LEES MEER →