De geschiedenis herhaalt zich. ARP is een voorganger van CDA. 

AMSTERDAM | Eind negentiende eeuw was de Nederlandse regering beducht voor een algemene vaccinatieplicht tegen de pokken. Daarom werd besloten tot een aanpak voor de lange termijn: de vaccinatieplicht gold voor de schoolgaande jeugd en het onderwijsgevend personeel. Alleen zij die in het bezit waren van het ‘pokkenbriefje’, een bewijs van inenting, werden tot de scholen toegelaten.

De Anti-Revolutionaire Partij kwam in opstand: volgens Abraham Kuyper en zijn aanhangers maakte de wet inbreuk op de gewetensvrijheid.

dit staat te lezen op

www.historischnieuwsblad.nl

Een spotprent van Johan Braakensiek (1890):

Prent van doodskisthandelaars die dansen rond een aankondiging van de afschaffing van de verplichte vaccinatie, tijdens de griepepidemie. Uit het Nederlandse tijdschrift Groene Amsterdammer.

Opmerkelijk

Aangezien de vrije beschikking over het menselijk lichaam aan de overheid niet toekomt, behoort onder meer ook de vaccinatie-dwang te worden veroordeeld.

(maart 1924 H.A. Colijn, opvolger van Kuyper als voorzitter van de ARP)

 


 

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema