Ingezonden: Is dit sociaal armoedebeleid, Maassluis?

De Gemeente Maassluis kort nu ook op de individuele inkomenstoeslag van langdurig bijstandgerechtigden uit bezuinigingsoverwegingen. De lokaal nooddruftigen zijn daarvan weer de dupe.

LEES MEER →

Ingezonden: Gevolgen Rutte III voor Maassluis

“In Amsterdam hebben Groen Links, Partij van de Arbeid en SP, dus de sociaal-democratie in de hoofdstad, al een Pact van Amsterdam gesloten, gepresenteerd op een bijeenkomst in De Balie op 22 oktober, waarbij ze in de aanval gaan tegen de nieuwe regering en grotere autonomie voor de regio’s eisen.”

LEES MEER →

13/2 Een uitkering is geen gunst het is een recht

Ik ben op allerlei gebieden actief. Ik doe dingen voor de FNV, ik zit in een cliëntenraad, ik help mensen die problemen hebben met de gemeente, ik ben mantelzorger voor een oude man in mijn buurt. Ik ervaar mijn leven als heel zinvol en zet me graag voor mensen in …

LEES MEER →

15/6 Koopkracht manifestatie in Amersfoort

Sinds het begin van de crisis hebben senioren ongeveer 7% aan inkomen ingeleverd. Terwijl mensen met een baan er weer op vooruitgaan, …

LEES MEER →

Open brief: Wethouder zo ga je niet om met je burgers

Hierop is zowel formeel als informeel geen reactie gekomen, meneer Van der Houwen. Zo ga je niet met je burgers om en zeker niet met met de jeugd waaraan men het goede voorbeeld dient te geven. ….

LEES MEER →

Basisinkomen, een goed idee

MAASSLUIS| Het concept “basisinkomen” leeft onder uitkeringsgerechtigden. Afgelopen maanden discussieerden …

LEES MEER →

Trouwe FNV-leden gehuldigd

www.maassluis.nu – Op 21 november 2015 werden trouwe FNV-leden gehuldigd in de Koningshof. Ze waren 25 tot 60 jaar lid!

LEES MEER →