59 Huisartsen schrijven hun bezwaren in een open brief aan RvB van Franciscus Vlietland

Wij als huisartsen willen kwalitatief goede acute zorg in de regio kunnen garanderen aan onze patiënten. …

LEES MEER →

Open brief: Verloskundigen in protest tegen RvB Franciscus-Vlietland

Protest en Petitie:
De A20 blijft filegevoelig, ook na de opening van de nieuwe A4, een goede alternatieve route is er niet. Het Franciscus is echt een brug te ver!

LEES MEER →

Vlietland: “In de toekomst nog meer afdelingen verplaatst”

Zodat in de toekomst nog meer afdelingen verplaatst zullen worden. Dit zal op termijn ook gevolgen hebben voor de acute zorg van de locatie Vlietland.

LEES MEER →

Vlletland ziekenhuis: Raad van bestuur zet door

Cliënte, personeel, huisartsen en verloskundigen worden genegeerd. De Raad van Bestuur zet door. …

LEES MEER →

PETITIE …

Ook huisartsen en verloskundigen stellen op dit moment alles in het werk om het tij nog te keren. Teken de petitie

LEES MEER →

Gemeenten teleurgesteld over resultaat gesprekken met ziekenhuis

De colleges van de vier gemeenten doen een nogmaals beroep op de Raad van Bestuur van het ziekenhuis om het voornemen te heroverwegen en bekijken op welke wijze zij het ziekenhuis alsnog op andere gedachten kunnen brengen

LEES MEER →

Acties: Huisartsen en verloskundigen tegen voorgenomen besluit

Huisartsen en verloskundigen hebben geen inspraak gehad. Zij zullen door middel van publieksacties hun standpunten ventileren binnen de regio.

LEES MEER →

Kraamafdeling van Franciscus Vlietland verdwijnt

Franciscus Vlietland houdt een spoedpost die 24/7 open is in samenwerking met de huisarts.

LEES MEER →