Melvin Montizaan (D66): Dát soort initiatieven zijn nodig!

Er moet met elkaar rekening worden gehouden. Geef de cafés meer speelruimte. Kijk eens hoeveel mensen naar een café gaan als er een evenement is: als de Furieade er is dan bruist het tot midden in de nacht. Maak uitzonderingen voor een aantal avonden.

LEES MEER →

Stadsdichter: De Stoelendans

Alle partijen tevreden houden. Dat lukt als iedereen meedoet.

LEES MEER →

Column: Meer welzijn, minder zorg

[GR2018 special ] Welzijn staat voor zich goed voelen en voor welbevinden. Hoe meer welzijn, hoe minder zorgbehoeften. De ervaring leert dat als mensen meer welzijn ervaren, er een afname van de zorgvraag ontstaat. En dat is fijn.

LEES MEER →

Ingezonden: Kiezersbedrog 2018

Dan nog even de kreet Emotie Politiek van de VVD, die zijn zeker vergeten dat de term Emotie Politiek door de VVD is uitgevonden, ik kan mij nog een raadsvergadering voor de geest halen die ging over het wegsturen van dhr. Eitjes een zeer ontdane fractievoorzitter huilde tranen met tuiten… minuten lang…  Dát was pas emotie.

LEES MEER →

Hilde Westera (CDA) Beoogd leider coalitiebesprekingen

“Het gehele politieke landschap is meer versnipperd, waar voorheen 7 partijen deelnemen, nemen nu 9 partijen deel. Ten aanzien van de opkomst valt op dat dit bijna de helft van de stemgerechtigde inwoners niet gestemd heeft. Dit wordt benoemd als zorg, waarbij dit wordt gekoppeld aan gebrek aan vertrouwen in de politiek.”

LEES MEER →

VSP: Lokale partijen achteloos aan de kant geschoven

De landelijke partijen geven er de voorkeur aan de lokale partijen – waarop bijna een derde van de kiezers heeft gestemd – achteloos aan de kant te schuiven. Ze hebben van de CDA-informateur zelfs niet de kans gekregen om met andere partijen van gedachten te wisselen

LEES MEER →

Video: GR2018 Wat zeiden kandidaten direct na de uitslag

Wat zeiden de kandidaten voor de camera direct na de bekendmaking van de uitslag

LEES MEER →

Opkomst 52%, CDA en GroenLinks winnaar

De opkomst viel tegen en er waren in tegenstelling tot elders in het land geen grote winsten of verliezen qua zetels. Maassluis kan zich opmaken voor een raad waarin de huidige coalitie ook dan de meerderheid heeft. Of dat ook gaat gebeuren zal de toekomst uitwijzen.

LEES MEER →