MAASSLUIS | De taak van informateur Fenny Hellferich (CDA) zit erop. Zij bedankt alle partijen voor de openhartige gesprekken in de afgelopen twee weken. Na de tweede en derde verkenningsronde geeft zij aan alle partijen onderstaande inzicht in de uitkomst van de verkennende fase,van het gevolgde proces en een suggestie doen voor de toekomst.

De duiding van de uitslag door de informateur
Een aantal zaken vallen op. Het meest valt op dat er niet zoveel verandert. De kiezer heeft gekozen voor stabiliteit. De huidige coalitie behoudt dezelfde meerderheid, weliswaar in andere onderlinge verhoudingen. Daarin wordt waardering gezien voor de huidige coalitie. Waarbij het CDA de grootste partij is geworden en de PvdA een zetel verliest, maar dat het verlies ten opzichte van de landelijke trend meevalt. De lokale partijen VSP, MB en FvM winnen niet, dit in tegenstelling tot de landelijke trend. Overall werd verwacht dat VSP het beter zou doen, en dat geven zij ook zelf aan. CU wint ten opzichte van de vorige gemeenteraadsverkiezingen en komt nu zelfstandig op 2 zetels. GL en FvM doen voor het eerst mee en krijgen respectievelijk 1 en 2 zetels. Het gehele politieke landschap is meer versnipperd, waar voorheen 7 partijen deelnemen, nemen nu 9 partijen deel. Ten aanzien van de opkomst valt op dat dit bijna de helft van de stemgerechtigde inwoners niet gestemd heeft. Dit wordt benoemd als zorg, waarbij dit wordt gekoppeld aan gebrek aan vertrouwen in de politiek.

 

Hilde Westera

Het CDA stelt voor om de coalitie besprekingen te doen onder leiding van Hilde Westera. VVD, PvdA en D66 ondersteunen dat voorstel. Hilde is werkzaam als directeur van het CDA partijbureau.

 

 

 

 

Fenny Helfferich

Informateur Fenny Helfferich: “In het presidium is in december afgesproken dat de grootste partij na de verkiezingen het voortouw heeft in de coalitievorming. Onder andere de Raad voor het Openbaar Bestuur heeft een aantal suggesties gedaan voor modellen om te komen tot een akkoord. Zij beveelt aan om de komende raadsperiode te onderzoeken of hier modellen tussen zitten die in 2022 in Maassluis gebruikt kunnen worden.”

 

 

Verslag van de informatieronden:

Eerst ronde:

 • Op basis van de gesprekken in de verkennende fase is er op dit moment voldoende basis om coalitiebesprekingen te starten tussen het CDA, VVD, PvdA en D66.  De basis voor deze partijen is in eerste instantie de positieve keuze voor elkaar, in tweede instantie het resultaat van de eerste inhoudelijke verkenning die voldoende aanknopingspunten laat zien om tot een coalitieakkoord te komen.
 • Alle partijen in Maassluis zijn bereid om deel te nemen in het stadsbestuur en dat er ook geen partijen over en weer uitgesloten zijn. Wel zijn er voorkeuren uitgesproken om samen te werken in een coalitie.
 • Op zaterdag 24 maart zijn alle partijen voor de eerste keer individueel uitgenodigd. Dit heeft geresulteerd in een verslag dat is gedeeld met de partijen met daarin een samenvatting van de grootste gemene delers zowel op inhoud als proces en diverse ingebrachte suggesties. Ook is in dit verslag een voorstel gedaan voor vervolgstappen.
 • Op vrijdag 30 maart zijn VSP, CU, FvM, GL en MB wederom individueel uitgenodigd, in dit gesprek is aandacht geweest voor reacties op het verslag en is er verder gesproken over openstaande zaken naar aanleiding van de eerste ronde.
 • Op vrijdag 30 maart zijn CDA, VVD, PvdA en D66 gezamenlijk uitgenodigd waarbij een eerste verkenning voor een mogelijke samenwerking is onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat er voldoende basis is om een vervolg verkenning te organiseren waarbij de inhoudelijke verkenning centraal staat. Dit is gedaan op 4 en 5 april.
 • Op vrijdag 30 maart kwam al naar voren dat de beoogde coalitiepartners graag de in het verslag benoemde breed gedeelde thema’s en bereidheid om daar raadsbreed over mee te denken nadrukkelijk omarmen.

Tweede ronde

 • Om deze bredere inhoudelijke verkenning procesmatig te verkennen en om de uitkomst van de tweede verkenningsronde te delen is op dinsdag 3 april een derde gespreksronde georganiseerd met VSP, FvM, MB, CU en GL. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat er geen brede behoefte is om op dit moment te spreken over een raadsbreed thema akkoord. Wel zou dit in de toekomst kunnen, als een coalitieakkoord daarvoor ruimte biedt. Nogmaals kwam in deze gesprekken naar voren dat zij liefst een coalitieakkoord op hoofdlijnen zien, waarbij ruimte is voor inbreng van de raad.

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Sjaak Speijer Hellingkade 4 , 3144 EJ Maassluis. 0653295341
  9 april 2018 at 19:36

  Helaas ben ik te weinig geschoold om de laatste 10 regels van het verslag van de tweede ronde te begrijpen. Kan iemand mij uitleggen wat daarmee bedoeld wordt ?