17/3 gratis een zak GFT-compost

De actie is bedoeld om bewoners van Maassluis te bedanken voor hun inspanningen het afval gescheiden in te leveren en om te laten zien dat het wel degelijk zinvol is om GFT-afval en groenafval apart te houden.

LEES MEER →

Windeieren

De zwanen in de Geer hebben eindelijk weer vrijheid, maar …

LEES MEER →

Geerkade bij Heldringstraat gereed?

De kade van de Heldringstraat volledig heringericht, maar niet toegankelijk.

LEES MEER →

Kademuur Noordgeer

www.maassluis.nu | Het herstelwerk aan de kademuur aan de Noordgeer is stopgezet. Problemen stapelden zich op waardoor vervanging een betere en duurzamere oplossing bleek. 

LEES MEER →

CDA-vragen over kademuur Heldringstraat

www.maassluis.nu | B&W heeft de vragen beantwoord van de CDA-fractie over de kademuurverbetering aan de Heldringstraat. Momenteel wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor deze kademuur.

LEES MEER →

CDA bevraagt B&W over Heldringstraat

www.maassluis.nu | De onduidelijkheid van de stand van zaken vraagt om toelichting.

LEES MEER →