Ontwerpplan De Vliet negeert advies en verzoek van Hoogheemraadschap

In ons advies van 28 augustus 2020 hebben wij een aantal opmerkingen over de waterbergingsopgave gemaakt. Hier is geen reactie op gekomen noch zijn
deze in het ontwerpbestemmingsplan verwerkt. Wij vragen u onze opmerkingen alsnog mee te nemen en nader af te stemmen.

LEES MEER →

De doodsteek voor De Vliet locatie en Stadshart?

En het college van burgemeester en wethouders slikt deze afweging van bouwer ABB voor zoete koek.

LEES MEER →